Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

AAF som ble etablert i 1997, er en frittstående arbeidsgiverorganisasjon for arbeiderbevegelsen. De som kan være medlemmer er foretak eller organisasjoner som har tilknytning til arbeiderbevegelsen, herunder LO og tilsluttede forbund, regionskontorer, avdelinger, fagforeninger, organisasjoner, politiske partier, institusjoner og forretningsforetak. Andre kan etter søknad og avgjørelse i styret tas opp som medlem.


Arbeidsgiverforeningen AAF har som formål å:

  • ivareta medlemsforetakenes felles arbeidsgiverinteresser

  • medvirke til at det utvikles en god ledelses- og personalpolitikk i medlemsforetakene.

  • føre tarifforhandlinger

  • bistå i arbeidsrettslige spørsmål

  • drive informasjon og opplæring i egen regi og i samarbeid med
    medlemsforetakene


For AAF er medlemmene en viktig ressurs

Medlemmene har en viktig rolle i utviklingsprosessene både av foreningen som helhet og i konkrete saker foreningen arbeider med. Medlemmene integreres i arbeidet blant annet gjennom utvalgsarbeid, medlemsmøter og andre seminarer. På den måten kan vi sammen dra nytte av medlemmenes kompetanse og kreativitet.

«Redelig, tydelig og med gjennomføringsevne!»

Last ned AAFs personvernerklæring