AFR–Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole Ringsaker

Skolebygningen. Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole Ringsaker. Foto: AFR

Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole Ringsaker (AFR) er en frilynt folkehøgskole i Ringsaker i Hedmark. Skolen tar imot vel 80 elever hvert år. Skolen eies av Landsorganisasjonen, og ble stiftet i 1939. Skolen står for frihet, likhet og solidaritet, og ønsker å gi sitt bidrag til å skape en bedre verden. AFR tilbyr 5 hovedfag: Fotografi, Grafisk design, Journalistikk, FN-akademiet og IT - Digital formidlingsdesign. AFR har egen tariffavtale som forhandles mellom AAF og Skolenes landsforbund. 

dittbesteaar.no


Last ned Overenskomst for undervisningspersonalet ved AFR

Last ned Protokoll AFR-avtalen mellom AAF og SL