Din realkompetanse er gull verdt – skaff deg et kompetansebevis!

Camilla Tomren.JPG

Kompetansefondets konferanse 13. oktober: Trenger «livets skole» også et kompetansebevis?

30 år gamle Camilla Tomren var for få år siden, én av 500 000 ansatte i norsk arbeidsliv uten formell kompetanse. På grunn av mangel på konsentrasjon og motivasjon, droppet hun tidlig ut av skolen og ble slik en del av den dystre statistikken over økt frafall. Hun begynte å jobbe med salg, forsøkte også å ta opp igjen fag som privatist uten å lykkes, men på grunn av arbeidserfaring, fikk hun til slutt fast stilling i en barnehage. – Med dette fikk jeg en ny plattform. Og spurte meg selv hva har jeg lyst til å gjøre? I en av jobbene ble hun også spurt om å være tillitsvalgt og ble slik en del av fagbevegelsen.
          Slik startet Camilla fortellingen om seg selv på konferansen som styret i Kompetansefondet HK-AAF arrangerte 13. oktober. Konferansen var rettet mot ansatte HK-medlemmer og arbeidsgivere som er omfattet Landsoverenskomsten HK-AAF og hadde som tema Trenger «livets skole» også et kompetansebevis? Spørsmålet ble stilt på bakgrunn av hva ansatte og arbeidsgivere må bryne seg mest på om dagen: Omstilling i norsk arbeidsliv. Dette gjelder også foretakene i arbeiderbevegelsen. Er vi godt nok forberedt?

Les hele artikkelen her

  • Les mer om Kompetansefondets Konferanse her
  • Les mer om Kompetansefondet HK-AAF her

HELDAGSKONFERANSE

HVA BETYR DE NYE PERSONVERNREGLENE FOR DIN VIRKSOMHET? +PRESENTASJON AV FORSLAG TIL NYTT LØNNSSYSTEM I LANDSOVERENSKOMSTEN MELLOM AAF OG HK
4. OKTOBER KL. 10.00 - 16.00, I AOF'S LOKALER

10 - 12.30 EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018.  Vi får nye regler for personvern  som gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter. Advokat Svein Steinfeld Jervell informerer om hvilken betydning dette får for våre personal- og medlemsregistre.   

12.30 - 13.30 Lunsj

13.30 - 16.00 Presentasjon av forslag til nytt lønnssystem i Landsoverenskomsten AAF - HK.  Utvalget nedsatt i forbindelse med hovedoppgjøret i 2016 forklarer tankene bak forslaget. Det blir rom for spørsmål og kommentarer. 

Konferansen blir streamet live av LO-Media for medlemsforetak rundt i landet som ikke har anledning til å delta på konferansen. 

Nyttig og lærerikt seminar om ledelse, 22. – 23. august 2017 i Trondheim

Kursleder Tor Høst.jpg

 

«Takk for nyttig og bra kurs denne uken. Ser fram til flere slike samlinger». Dette var en av de mange positive tilbakemeldinger på seminaret om ledelse som AAF arrangerte 22. – 23. august i Trondheim. Temaet var «Ledelse i et helhetlig perspektiv» med vekt på rolleavklaring, og leders adferd, personlighetstrekk og situasjonsforståelse.

Kursleder var Tor Høst fra Høgskolen i Oslo og Akershus med mange års erfaring fra lederopplæring og lederutvikling.

Ett av AAFs satsingsområder er å medvirke til at det utvikles en god ledelses- og personalpolitikk i medlemsforetakene. Foruten å arrangere kurs og konferanser for ledere, tilbyr vi interne kurs for ledelsen i det enkelte foretak. AAF tilbyr også i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus studieprogrammet «LeA Organisasjon og ledelse» som er et deltidsstudium for valgt og ansatt ledelse, og personalansvarlige i arbeiderbevegelsens foretak. Vi minner om søknadsfristen 15. november for å delta på «Organisasjon, prosjekt og prosjektendring» våren 2018: http://www.aaf.no/organisasjonsendring-prosjekt-og-prosjektledelse

SEMINAR - LEDELSE ET HELHETLIG PERSPEKTIV


Seminaret finner sted 22. og 23. august  i Trondheim.

 Kursleder er Tor Høst som er høyskolelektor ved HiOA hvor han blant annet er ansvarlig for organisasjon og ledelse i LeA. Høst har også arbeidet med lederutvikling i fagbevegelsen og offentlig sektor.

Tor Høst er kjent som en dyktig kursleder og ledelse er hans spesialfelt. I seminaret vil han særlig fokusere på følgende ledelsesområder:

·         Roller
·         Adferd
·         Personlighetstrekk
·         Situasjonsforståelse

Kursstart: 22. august kl 12
Kursslutt: 23. august kl 12
Kurssted: Trondheim – Hotell Nova/ Folkets Hus Trondheim
Pris: gratis kurs. AAF dekker eventuelle kostnader til reise og opphold.   

 

Nytt i mai

Vellykket debattmøte: AAF har sammen md HK gjennomført et debattmøte over temaet "Stillingsutvalget - kamparena eller samarbeidsforum" med flott oppmøte og stort engasjement. Både AAF og HK har fått gode tilbakemeldinger på møtet. Vi planlegger flere slike debattmøter i samarbeid med HK i fremtiden.

Nytt medlem: AAF ønsker Fellesforbundet Flyarbeidernes Forening Avdeling 185 hjertelig velkommen som nytt medlem i AAF.

colourbox4709547-flyturbin.jpg

Første kurs i høst: Etter tilbakemeldinger fra medlemsforetak rundt i landet gjennomfører AAF enkelte kurs og konferanser utenfor Oslo-området. Vi starter med det første kurset i høst, som finner sted i Trondheim 22. og 23. august. Kurset er i serien «Bli trygg i lederrollen" med tema "Rolleforståelse". Kursleder er Tor Høst fra Høgskolen i Oslo og Akershus.  Sett av dagene i kalenderen!

SSB tar over lønnsstatistikkarbeidet og nytt tema for faglig samling

SSB tar over arbeidet med lønnsstatistikken for medlemsforetakene i AAF

AAF er strålende fornøyd med at Statistisk Sentralbyrå har sagt seg villige til å påta seg arbeidet med innsamling og bearbeiding av lønnsdata til vår lønnsstatistikk. Fordelene med å overlate arbeidet til SSB er mange. Vi sikrer et kvalitativt bedre tallgrunnlag og en lønnsstatistikk med høy faglig troverdighet. Ettersom SSB baserer tallgrunnlaget på A-meldingene, slipper vi den tidkrevende og omstendelige manuelle datainnsamlingen vi har drevet med hittil. Dette innebærer en stor forenkling både for oss og dere.

De eneste dataene AAF trenger fra dere nå, er lister over ansatte som følger Landsoverenskomsten mellom AAF og HK i foretak med flere tariffmessige lønnssystemer. AAF har skaffet programvare som skal sikre personvernet i overføringen av disse dataene. Vi tar kontakt med gjeldende foretak innen kort.   

Handel og Kontor Norge og AAF har stått sammen om å få en avtale med SSB. Dette har vært en krevende prosess siden SSB i alle øvrige lønnsstatistikker tar utgangspunkt i lønnstallene for september måned. Ettersom tariffoppgjøret for Landsoverenskomsten mellom AAF og HK tidligst kan starte 1. september, blir de ordinære lønnsutrekkene ubrukelige for vårt formål. SSB har nå gått med på å lage en spesialrapport for AAF-området med utgangspunkt i et senere lønnsuttrekk. Lønnsstatistikken vil foreligge 1. juni, i god tid før mellomoppgjøret.

AAF vil takke medlemsforetakene som har endret STYRK-kode-rapporteringen i tråd med våre anbefalinger. Bedre samkjøring av kodebruken vil gjøre lønnsstatistikkene mer anvendelige.

Forslag til tema for samling i høst

AAF har mottatt forslag fra Industri Energi til nytt tema for en av våre faglige samlinger i høst. De foreslår at vi ser på konsekvensene de nye EU-reglene for datasikkerhet vil få  foretakenes medlemsregistre og personalregistre. AAF synes dette er et strålende forslag og kommer tilbake med tid og sted for denne samlingen når høstens aktiviteter blir lagt fram.