KONFERANSE I OSLO KONGRESSENTER FOLKETS HUS, 14. NOVEMBER 2018

Kart og kompetanse

Hvordan navigere i et arbeidsliv under endring?

invitasjon_konferanse_forside.jpg

Vil du vite hvordan arbeidslivet kommer til å utvikle seg framover? Hvilke jobber som vil være mest attraktive? Hvordan jeg som ansatt kan utvikle kompetansen min? Hvordan jeg som arbeidsgiver kan bygge kompetanse med utgangspunkt i foretakets målsettinger? Hvordan motivere? Hvordan lærer vi? Hvilke kompetansetiltak virker/virker ikke – hvorfor? 

Dette er høyaktuelle spørsmål som du får svar på ved å delta på konferansen som arrangeres
14. november, kl 10.00–14.30 i Oslo Kongressenter Folkets Hus (registrering fra kl 09.30).

Konferansen er lagt opp mest mulig praktisk og trekker fram konkrete modeller og verktøy som ansatte og arbeidsgivere kan tilpasse egen arbeidsplass.

Konferansen retter seg mot ansatte HK-medlemmer og arbeidsgivere på arbeidsplasser som er omfattet Landsoverenskomsten mellom HK og AAF, og øvrige medlemsforetak i AAF.

Arrangører: AAF, HK i Norge og Kompetansefondet HK-AAF.

Last ned Program.pdf

 

PÅMELDING
Påmelding må skje innen 1. oktober 2018 og er bindende. Deltakelsen er gratis og inkluderer lunsj. Reiseutgifter dekkes etter rimeligste alternativ for én ansatt og én arbeidsgiver per foretak. Utgiftene refunderes i etterkant mot dokumentasjon av utgifter. For eventuelle spørsmål, ta kontakt på e-post: kompetansefondet@aaf.no eller mobil 920 11 035.

ER VI ORGANISERT FOR Å MØTE UTFORDRINGENE? Arbeiderbevegelsens HR-dag

24. oktober - Oslo Kongressenter Folkets Hus 09.00 - 15.05

Organisasjonsgraden går ned. Arbeiderbevegelsen kjemper i motvind. Økende digitalisering krever nye måter å jobbe på. Noen jobber forsvinner, andre kommer til og mer utdanning kreves.  Løsningene vi hadde i går fungerer ikke i morgen. Som en konsekvens av at arbeidslivet er i endring må også foretakene i arbeiderbevegelsen omstille seg. HR vil få viktigere oppgaver fordi det bl.a. stilles nye og andre krav til hvordan vi leder, lærer, kommuniserer og samarbeider. HR-faget har utviklet seg til å bli et omfattende fagområde og moderne HR teori gir innsikt i alt fra menneskesinnet og organisasjonspsykologi til kompetanseutvikling og arbeidsrett. Gir HR-faget nødvendig innsikt for å lykkes i omstillingen og på den måten bidra til å øke organisasjonsgraden og styrke arbeiderbevegelsens slagkraft? Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening arrangerer HR-dagen for politisk- og administrativ ledelse i våre medlemsforetak. 

Konferansier og debattleder: Marie Simonsen

08.30   Registrering  – bevertning
09.00   Velkommen – "Hvorfor har vi satt organiseringen av arbeiderbevegelsen på                                dagsorden?" Astrid Driva Rødsand, Direktør AAF og Kine Smith Larsen, Tidligere                          avdelingsleder LO
09.15   «Viktigheten av god personalledelse for å stå styrke foretakenes gjennomslagskraft»                  Hadia Tajik, Nestleder AP
09.30   «Tør vi være tydelige personalledere i arbeiderbevegelsen?» Grethe Fossli,                                  Spesialrådgiver, tidligere avdelingsleder i LO
10.15   «Fra norsk personal til internasjonal HR», Even Bolstad, Leder HR-Norge
11.00   «Paneldebatt: Har arbeiderbevegelsen tiltro til HR-faget?» Tajik, Bolstad og Fossli
11.20    Lunsj
12.10    «Arbeiderbevegelsen i arbeidsgiverrollen – kan vi både være gode arbeidsgivere og                   gode fagforeninger?» Jan Davidsen, Forbundsleder Pensjonistforbundet, tidligere                       Forbundsleder Fagforbundet
12.30     «Valgte ledere - lederansvar og lederrolle» Torbjørn Overholt, Partner Great                                Leadership Institute
13.15     «Arbeidsgiver på valg – den konfliktfylte rollen i varslingens tid.» Arne Selvik,                           Rådgiver og fagbokforfatter
14.00     «Samarbeid i forbundsledelsen og HR i praksis: Fra strategiarbeidet i Industri Energi»,               Terje Valskår, Nestleder IE og Christopher Birknes, HR-sjef IE
14.45     Paneldebatt: «Kan HR hjelpe oss med nødvendig omstilling i arbeiderbevegelsen?»                    Davidsen, Overholt, Selvik,  Valskår og Birknes
15.05     Takk for i dag

TARIFFOPPGJØRET 2018, viktige datoer høst 2018

På grunn av at det har oppstått en møtekollisjon med LO-favør samlingen, har AAF besluttet å flytte tariffkonferansen til 4. september. 
Tarifforhandlingene LOK finner sted uke 40, mens det blir overrekking av krav/tilbud i uke 38. Statistikkutvalget mottar tallene fra SSB i neste uke og må jobbe på spreng rett over sommerferien for å få rapporten på plass til oppgjøret. 

Partene landet en avtale onsdag kveld for AUF-avtalen. Som en prøveordning ble dette oppgjøret i år overlatt til partene lokalt. AUF har en tariffavtale som kun gjelder for eget foretak. 

Viktige datoer å merke seg høst 2018: 
4. september Tariffkonferansen LOK
24. oktober Er vi organisert for å møte utfordringene? - Arbeiderbevegelsens HR-dag
14. november Kart & Kompetanse - Kompetansefondets konferanse

 

FORLENGET SØKNADSFRIST

Det er fortsatt ledige plasser ved vårt deltidsstudium i ledelse «Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen». OsloMet har forlenget søknadsfristen fram til 17. juni under forutsetning av at nødvendig dokumentasjon følger søknaden.  Studiet går over to år, gir totalt 60 studiepoeng og kan fint gjennomføres ved siden av jobb.

AAF ønsker å gjøre terskelen lav for å søke kompetansepåbygging. Vi oppfordrer alle ledere om å gi stillfarne medarbeidere en liten puff slik at de tør ta steget for å tilegne seg ny lærdom og formell studiekompetanse! Kompetanse gir muligheter til utvikling og nye utfordringer og kan utgjøre forskjellen på om en får bli i jobben eller må gå ved nedbemanning og omstrukturering. Ta sjansen!

ÅRSMØTE 2018

20180606_123544(0).jpg

6. juni ble årsmøtet i AAF gjennomført ved Hotell Plaza
45 foretak var representert personlig eller via fullmakt. Årsmøtet vedtok endringer i vedtektene med opprettelse av to typer medlemskategiroer: 

Kategori 1 medlemskap, fullt medlemskap . Denne typen medlemskap gir full tilgang til alle tjenester med alle rettigheter. Medlemskapet innebærer også at medlemmene overdrar partsansvar til AAF, og har rett til bistand i arbeidsgiverspørsmål. 

Kategori 2 medlemskap, fellesskapsmedlemskap. Denne typen medlemskap er rettet mot medlemmer som ikke kan - eller vil overdra partsforholdet til AAF. Kategori 2 medlemmene har tilgang til alle tjenester ved AAF, men AAF representerer ikke foretaket i tariffrettslig sammenheng. 

Kategori 2 medlemmene har ikke stemmerett i saker som omhandler AAFs partsansvar ved årsmøtet i AAF. Ansatte og tillitsvalgte i denne typen medlemsforetak kan ikke velges som medlemmer av AAFs styre eller valgkomite. 

Kontingent for Kategori 2 medlemmer blir rimeligere enn for Kategori 1 medlemmer og er satt til 1 750 kr per årsverk ansatt i foretaket med en minimumkontingent på 2 000 kr. 

Svend Morten Voldsrud fra Fagforbundet ble valgt som nytt styremedlem og Beate Knudsen fra LO Stat ble valgt som nytt varamedlem i styret

Styreleder Trude Tinnlund 

Styreleder Trude Tinnlund 

ÅRSMØTE I AAF

Årsmøte i AAF finner i år sted på Plaza 6. juni kl. 12.00!  

Det er kommet inn forslag om vedtektsendringer. For at årsmøtet skal være beslutningsdyktig er det viktig at flest mulig av medlemsforetakene møter på årsmøtet. De som ikke har mulighet til å møte oppfordres til å sende fullmakt! 

RAMMEAVTALE PENSJON HOS SPAREBANK 1

MARKEDETS LAVESTE ADMINISTRASJONS- OG FORVALTNINGSKOSTNADER!

Sparebank 1 ble ubestridt vinner da AAF hentet inn tilbud på rammeavtaler pensjon for vår medlemsmasse. AAF har signert en 5 årig rammeavtale med Sparebank 1, som gir våre medlemmer svært gunstige innkjøpsfordeler. Pensjonsrådgiverne i Garde kjenner ingen pensjonsavtaler som er i nærheten av så god som denne. Rammeavtalen tilbyr trolig markedets laveste administrasjon- og forvaltningskostnader. Her har både små og store foretak har mye penger å spare.

Dette er et frivillig tilbud for AAFs medlemmer. De som ønsker får etter henvendelse tilsendt rammeavtalen. Ta kontakt enten direkte med Sparebank 1, Ståle Nerland tlf 977 79 599/ e-post: Stale.Nerland@sparebank1.no eller med AAF ved Astrid Rødsand tlf. 481 85 004/ e-post adr@aaf.no.

Vi anbefaler foretak som benytter andre leverandører om å sjekke dagens avtale opp mot dette tilbudet. For medlemmer som allerede har avtale med Sparebank 1, gjelder følgende:  

Medlemmer som har innskuddspensjon i SpareBank 1:
-        Vurdere overgang fra aktiv til basis (passiv forvaltning)
-        Vurdere oppstartsprofil av investeringsvalget (alderstilpasset profil)

Medlemmer som har hybridpensjon i SpareBank 1:
-        Rammeavtalen er en videreføring av gjeldende betingelser i fagbevegelsen.

Medlemmer som har ytelsespensjon i SpareBank 1:
 -        Rammeavtalen er en videreføring av gjeldende betingelser i fagbevegelsen.

Hva gjør SpareBank 1?

Sjekker AAFs medlemmer i forhold til rammeavtalen
-        Korrigerer medlemsforetak som eventuelt har avvikende omkostninger i forhold til den             nye avtalen

Gir tilbud i henhold til avtalen til medlemsforetak som ikke benytter SpareBank 1 i dag
-       Frivillig for medlemsforetakene

Øvrige avtaleendringer kan vurderes, hvis ønskelig:
-        Vurdere innskuddsplaner
-        Innskuddssatser (maks 7 %/25,1%)
-        Medlemsinnskudd
-       1. krone (innskuddspensjon)
-        Opptaksalder under 20 år
-        Deltid under 20 %
-        Tilflytting av tidligere pensjonskapitalbevis (innskuddspensjon)

Medlemmer som har åpen ytelsespensjonsordning:
-        Vurdere lukking/avvikling
-        Overgang til hybridpensjon
-        Overgang til innskuddspensjon

 

PODCAST om GDPR

GDPR - de nye EU-reglene om personvern - er nå under innføring i Norge. Med innføringen av GDPR vil det stilles store krav til alle virksomheter som behandler persondata (det betyr i praksis så godt som alle norske virksomheter). Reglene kommer også med nye sanksjoner, med mulighet for skyhøye bøter hvis reglene brytes. (Brudd kan medføre bøter på opptil 20 millioner euro!).

Er du blant de mange som er litt usikre på hva GDPR er og hvordan Datatilsynet følger opp personvernreglene, skal du få en liten «GDPR-gavepakke» i dag.

Forrige fredag hadde jeg gleden av å tilbringe en time med Datatilsynets direktør, Bjørn Erik Thon. Resultatet ble en ny episode av Juridisk ABC podcast.

Riktig behandling av personopplysninger

I kjølvannet av innføringen av digitaliserte metoder og moderne programvare for lagring og behandling av personopplysninger er det lett å glemme én viktig ting, nemlig hva som er riktig måte å håndtere de forskjellige dataene på. 

I de fleste virksomheter er innhenting av personalia nødvendig for driften. Det er mange gode grunner til at våre medlemmer må håndtere personopplysninger med forsiktighet og respekt. Personopplysninger er blitt en handelsvare og kan lett misbrukes. «Minst mulig informasjon om andre til færrest mulig personer» er en god rettesnor. Hadde du likt at opplysninger om deg ble behandlet mer eller mindre tilfeldig? Her følger konkrete tips til hvordan medlemmene i AAF kan forhindre at personopplysninger havner på avveie.

AAF har som kjent en avtale med Brækhus advokatfirma. Partner Brede Haglund og hans kollegaer har inngående kjennskap til implementering av reglene og kan bistå konkret med de behovene deres forbund eller virksomhet har.

SPESIELT FOR FAGFORENINGER:

For fagforeninger, tillater EU-forordningen registrerering og behandling også av sensitive opplysninger som fagforeningstilknytning om medlemmene (Artikkel 9.2 d)). Denne tillatelsen gjør det enklere å samle inn og behandle medlemsdata, men det endrer ikke på kravene til formål, korrekthet eller ansvarlig bruk av dataene.
Det er krav om samtykke for behandling av personopplysninger fra nye medlemmer, men hersker fortsatt noe usikkerhet om forbundene trenger samtykke fra eksisterende medlemmer. For å være på den sikre siden, anbefaler AAF forbundene til å innhente slikt samtykke også fra eksisterende medlemmer.  Dere vil trolig ikke få samtykke fra alle medlemmer, men det viktigste er at dere har forsøkt og kan dokumentere prosessen. AAF legger her ved teksteksempler som kan benyttes i forbindelse med innmelding, om personvern til web og eksempel på rutiner ved henvendelser per telefon. 

PRESENTASJON AV RAMMEAVTALE PENSJON

Vurderer foretaket å endre pensjonsordning? Har foretaket gode pensjonsbetingelser?

AAF representerer 120 foretak og har mulighet til å forhandle gode pensjonsbetingelser på vegne av våre medlemmer. Vi er i gang med å hente inn tilbud fra de ulike pensjonstilbyderne og vil velge den beste avtalen i løpet av denne måneden.

Framforhandlede rammeavtaler for innskudds-pensjon og hybrid-pensjon blir presentert for medlemmene tirsdag 8. mai kl. 10 - 12 i Oslo Kongressenter Folkets hus - Forum. Innleder forsikringsmekler Arne Tandstad i Garde. Påmeldingsfrist 2. mai kl. 13.00.

Dette er et frivillig tilbud, men vi ser ikke bort ifra at det kan lønne seg å sjekke hvilke pensjonsbetingelser foretakene tilbys i denne sammenhengen. Alle medlemsforetak er hjertelig velkommen til presentasjonen.

Sted og tid: Oslo Kongressenter tirsdag 8. mai kl 10-12.

penger.jpg

Tilbud rammeavtaler pensjon og praktisk hjelp GDPR

Praktisk hjelp implementering GDPR 

AAF er rimelig sikker på at fristen for innlemmelse av den nye personvernforordningen i EØS-avtalen blir utsatt til høsten. De av dere som har panikk for dette arbeidet, kan dermed trolig puste med magen. AAF vil sende ut en sammenfatning av arbeidet som har foregått i vårt personarbeidsutvalg over påske. I tillegg får dere rabatt ved kjøp av en praktisk trinnvis personvernpakke tilpasset det enkelte foretak fra våre advokater ved Brækhus advokatfirma. AAF har sett på tilbudet, som er praktisk rettet og ser veldig bra ut. Vi håper sammenfatningen fra arbeidsgruppa og tilbudet fra Brækhus vil være til hjelp for de som ennå ikke har kommet i gang med dette arbeidet.
 

Tilbud rammeavtale pensjon presenteres 8. mai

Som representant for 120 medlemsforetak er AAF i gang med å innhente tilbud på rammeavtaler pensjon fra de ulike pensjonstilbyderne. Framforhandlede rammeavtaler for innskuddspensjon og hybridpensjon blir presentert på et medlemsmøte 8. mai.  Dette er et frivillig tilbud til medlemmene, men vi ser ikke bort i fra at det kan lønne seg å sjekke hvilke vilkår vi kan tilby i denne sammenhengen. Alle medlemsforetak er hjertelig velkommen til presentasjonen 8. mai kl. 10 -12 Oslo Kongressenter - Forum. 

Lederstudiet "Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen" ved OsloMet, blir en realitet

Vi i AAF er veldig glade for at det nye studiet i samarbeid med OsloMet:"Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen", blir en realitet. Vi gjør oppmerksom på at dette lederstudiet er ikke faglig overlappende med vårt nåværende lederutdanning LeA. De som tidligere har tatt LeA er hjertelig velkommen til å bygge videre på deres formelle lederkompetanse og høste nye studiepoeng. Søknadsfrist: 25. mai, se lenke til studiet under. 

LEDELSE PÅ NORSK

Tankesmien Agenda arrangerte i oktober 2017 en paneldebatt om den norske ledelsesmodellen og dens betydning for velferdsstaten. Den norske modellen kjennetegnes ved flat organisering, høy medbestemmelse og tillit, noe som er en medvirkende årsak til at Norge har høy produktivitet, økt omstillingsevne og lavere konfliktnivå. 

Det nye høgskolestudiet i ledelse bygger på denne modellen. Les mer om paneldebatten her.

agendalogo.png