Ny advokatordning i AAF

Advokat Ole Jacob Støle har valgt å forlate AAF og starter i ny jobb som forhandlingsleder i Fellesorganisasjonen. AAF ønsker Støle lykke til og ser positivt på at hans kompetanse holdes innen arbeiderbevegelsen.  

Fra 1. desember prøver AAF ut en ny advokatordning for foreningens medlemmer. Gjennom Dalan advokatfirma tilbyr AAF rådgivning fra framstående advokater med spisskompetanse innen arbeidsrett og forståelse for arbeiderbevegelsens høye krav til redelig personalledelse. Medlemskapet gir tilgang til gratis rådgiving innen individuell og kollektiv arbeidsrett og tilstøtende rettsområder. Advokater spesielt knyttet til AAF nås via telefon 21 37 80 05. Ved behov for juridisk bistand utover telefonhenvendelser, blir ledelsen i AAF involvert i saken. Temaer som går igjen i henvendelsene fra AAFs medlemmer, vil danne grunnlaget for kurs og frokostmøter i foreningens regi.

Noen av advokatene som vil bistå AAF, sammen med AAFs direktør.

Noen av advokatene som vil bistå AAF, sammen med AAFs direktør.

AAF har stor tro på den nye ordningen som gir medlemmene tilgang til et bredt spekter av kompetanse og gjør det juridiske tilbudet mindre sårbart og personavhengig. Dalan er et velrenommert advokatfirma etablert i 1862. Firmaet har kompetanse innen de fleste sentrale rettsområder og har et sterkt prosedyreteam som årlig fører et betydelig antall rettsaker for domstolene.

Avtalen med Dalan gir i tillegg AAFs medlemmer 20% avslag på advokattjenester utover den juridiske bistanden som ytes gjennom medlemskapet.