Informasjon fra AAF

Datoer for kurs og konferanser vår 2017

15. mars: Heldagskurs HMS for ledere
20. april: Frokostmøte «Hvordan håndtere ansatte med rusproblemer»  Innledere: Fagansvarlig/ seniorrådgiver Camilla Bakkeng, Akan kompetansesenter og Advokat Stein Owe, Dalan advokatfirma.  
23. mai: Halvdagskonferanse «Hva er mandatet til Stillingsutvalgene?» paneldebatt med Handel og Kontor.
7. juni: Årsmøte NB! Denne gangen kl. 14 med påfølgende jubileumsmiddag

STYRK-koder
AAF og HK arbeider med å finne en enklere og bedre måte å samle inn lønnsstatistikk fra medlemsforetakene i AAF. Får vi det som vi ønsker, vil innsamlingen gå via Statistisk sentralbyrå og vi slipper den tidkrevende og omstendelige manuelle datainnsamlingen, som vi har drevet med hittil. Fordelene med en slik ordning er mange.  Vi sikrer et kvalitativt bedre tallgrunnlag og arbeidet med innsamlingen blir enklere både for oss og for dere.
Skal vi få dette til, krever det en bedre samkjøring og mer presis rapportering av stillingskodene vi kaller STYRK-koder i A-meldingsrapportering til myndighetene. Bruken av STYRK-koder blir avgjørende for inndelingen av statistikken, blant annet for å kunne skille de valgte fra de ansatte og for å kunne dele inn i ulike stillingsgrupper. AAF har utarbeidet en veileder med stillingskodene dere skal benytte. Denne veilederen blir innen kort sendt ut til lønnsansvarlige i det enkelte foretak. Vi henstiller alle om å utføre endringene AAF foreslår.


Avregningsskjema for beregning av kontingenten
AAF har sendt ut avregningsskjema for beregning av kontingenten for 2017. Hittil har vi fått inn opplysninger fra ca halvparten av våre medlemsforetak. Fristen for å returnere skjemaet går ut i morgen. Vi henstiller alle til å svare på avregningsskjemaet.