HMS KURS FOR LEDERE

Tilfredsstiller krav om dokumentert HMS-kurs for bedriftens leder

Som leder har du nå mulighet til å gjennomføre ditt lovpålagte HMS kurs - på en dag!

Hvorfor bør du ta kurset?
Alle arbeidsgivere er pålagt å gjennomføre kurs i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i følge § 3-5 i Arbeidsmiljøloven.
HMS kurset fra AOF tilfredsstiller også kravene til emner som er satt opp for kurset, og har varighet på 6 timer som er minimum for det som ansees nødvendig for å dekke de pålagte emner. Om kravet til opplæring heter det blant annet at: Opplæringen er personlig og kan ikke delegeres.

Et kurs av høy kvalitet
AOF har fått svært gode tilbakemeldinger på sine HMS kurs og alle medlemmer av AAF når nå en mulighet til å gjennomføre det lovpålagte kurset på en dag.  Det er lagt opp til veksling mellom å ta opp tema teoretisk og hvordan løse det i praksis og med konkrete, praktiske tilfeller. Kursdeltakerne får her god anledning til å ta opp egne problemstillinger og får nyttig tilbakemeldinger med henvisning til lovteksten og i form av gode råd og eksempler.

Emneoversikt, dette lærer du:

  • Det systematiske HMS-arbeidet, fokus på leders ansvar og plikt til å bygge opp, innføre og vedlikeholde HMS- systemer
  • Innføring i Arbeidsmiljøloven, HMS-forskriften og andre aktuelle forskrifter
  • Risikovurderinger og internkontroll
  • Roller og oppgaver innen HMS-arbeidet for ledere, verneombud, medlemmer av AMU og bedriftshelsetjenesten
  • Krav til det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet
  • Fokus på et godt arbeidsmiljø for alle

Hvem passer kurset for?
HMS kurs tilpasset arbeidsgiver og andre typer ledere.
Passer også godt for alle som vil ha en innføring i bedriftens systematisk HMS-arbeid og de krav til HMS som stilles i arbeidsmiljøloven og HMS-forskriften.
 
Målet med kurset
Målet med kurset er at kursdeltaker skal ha gjennomført opplæring som tilfredsstiller kravene til opplæring av arbeidsgiver.
Målet med kurset er i tillegg å utvikle god forståelse for HMS-arbeid, der samarbeidet mellom mennesker står i sentrum. Kurset gir også grunnlag for å utvikle sikre og gode arbeidsforhold på en systematisk måte..

Forkunnskaper
Ingen krav
 
Varighet
1 dag med undervisning som også er lagt opp til konstruktiv dialog mellom kursleder og deltakerne og deltakerne i mellom.
 
Inkludert i kurset
Alle kursdeltakere får fyldig dokumentasjon som inneholder kurspresentasjon, utdrag av Arbeidsmiljøloven og forskriftene. I tillegg får du læreboken "Strategisk HMS-arbeid i bedriften" skrevet av kursleder Sikke Otteren. Boken er et nyttig oppslagsverk i HMS arbeidet og har et fullstendig eksempel på hvordan internkontrollen kan gjøres. Det serveres nydelig lunsj, kaffe og forfriskninger.
 
Annen viktig informasjon
I kurset er det lagt opp til interessante, målrettede og gode eksempler, svar på deltakernes spørsmål og utfordringer i bedriftens HMS-arbeid. Kurset tilfredsstiller de lovpålagte krav til opplæring av arbeidsgiver og ledere som stilles i Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter.

Deltakere som kommer tilreisende kan få reisekostnadene, rimeligste alternativ, dekket av AAF i etterkant. Dette gjelder en deltaker per foretak.Kan du ikke delta denne dagen?
Prøv videokurset HMS for ledere - det beste fra film og e-læring kombineres med velprøvd pedagogikk og faglig kompetanse. For mer info og bestilling, send e-post til hms@aof.no.