AAF 20 ÅR!

 

I 2017 er det 20 år siden foreningen ble etablert. Jubileet blir feiret med jubileumsmiddag i forbindelse med årsmøtet 7. juni i tillegg til et aktivt foreningsprogram i løpet av året. Hovedfokus vil ligge på arbeidet fram mot nytt lønnssystem, forbedringer av statistikkarbeidet, mellomoppgjøret og kartlegginger av pensjons- og arbeidstidsordningene hos medlemsmassen.

I 2017 har AAF inngått et spennende samarbeid med AOF om gjennomføring av vårt kurs- og konferanseprogram. I løpet av året skal vi avholde følgende:

  • HMS-kurs for ledere

  • Felleskonferanse sammen med Handel og Kontor hvor vi forsøker å avklare mandatet for Stillingsutvalgene

  • Lederkurs over to dager med tema «Rolleforståelse/rolleavklaring»

  • Personalforum hvor vi oppsummerer kartleggingen av arbeidstidsordningene

  • Leder/personalforum med tema «Hvordan styrke samarbeidet mellom valgte og ansatte i foretakene?»

  • Frokostmøte med aktuelle tema hentet fra henvendelsene til våre advokater

  • Høgskolestudiet LeA – med faget personalledelse for vårsemesteret

  • Høgskolestudiet LeA -  med faget arbeidsrett for høstsemesteret

Tidsplan for de ulike aktivitetene blir sendt til medlemmene i løpet av de nærmeste ukene.

AAF ønsker dere et godt arbeidsår og hjertelig velkommen til våre arrangementer. Ikke glem at AAF er her for dere. Det er bare å ringe med små og større problemstillinger!