ENIGHET I MELLOMOPPGJØRET AAF - HK

AAF er fornøyd med at det ble enighet i mellomoppgjøret for Landsoverenskomsten mellom AAF og HK hos Riksmekleren i dag. Det gis et generelt tillegg på 1,3 %, minimum kr 5.300-  på lønnstabellen i LOK med virkning fra 1. mai 2017. Oppgjøret utgjør totalt 2,4% som er på linje med ramma i frontfaget. 

 I tillegg ble partene enige om følgende protokolltekst: På et lite tariffområde som AAF, kan avlønning på enkeltbedrifter innenfor Landsoverenskomsten gi forholdsvis store utslag på lønningsnivåer i statistikken. Statistikkutvalget ber SSB om utdypende opplysninger for å identifisere slike utslag.

Enighet i mellomoppgjøert.jpg