FROKOSTSEMINAR 20. APRIL - Hvordan håndtere ansatte med rusproblemer?

Innledere er Camilla Bakkeng og Stein Owe.

Camilla Bakkeng er fagansvarlig og seniorrådgiver ved Akan kompetansesenter. Hun arbeider med å trene og lære opp ledere og HR-ansvarlige i den vanskelige rus-samtalen. Hun gir råd og veiledning i konkrete saker og bistår foretak med å forebygge rusproblematikk.

Bakkeng vil snakke om den nødvendige samtalen, leders verktøy for å ta tak i problemstillingen tidlig og samtalen basert kun på bekymring. Hva skal vi som ledere eller HR-ansvarlige se etter?

Advokat Stein Owe arbeider i DALAN advokatfirma DA, som nå ivaretar AAF’s advokattjeneste.

Owe arbeider hovedsakelig med ulike arbeidsrettslige problemstillinger, men har også bred erfaring fra flere andre rettsområder.

Han prosederer jevnlig saker for domstolene og har møterett for Høyesterett.

På møtet vil han i det vesentlige snakke om stillingsvernet ved rusproblemer og hvilke krav og muligheter som vil gjelde for arbeidsgiver i slike situasjoner.