SSB tar over lønnsstatistikkarbeidet og nytt tema for faglig samling

SSB tar over arbeidet med lønnsstatistikken for medlemsforetakene i AAF

AAF er strålende fornøyd med at Statistisk Sentralbyrå har sagt seg villige til å påta seg arbeidet med innsamling og bearbeiding av lønnsdata til vår lønnsstatistikk. Fordelene med å overlate arbeidet til SSB er mange. Vi sikrer et kvalitativt bedre tallgrunnlag og en lønnsstatistikk med høy faglig troverdighet. Ettersom SSB baserer tallgrunnlaget på A-meldingene, slipper vi den tidkrevende og omstendelige manuelle datainnsamlingen vi har drevet med hittil. Dette innebærer en stor forenkling både for oss og dere.

De eneste dataene AAF trenger fra dere nå, er lister over ansatte som følger Landsoverenskomsten mellom AAF og HK i foretak med flere tariffmessige lønnssystemer. AAF har skaffet programvare som skal sikre personvernet i overføringen av disse dataene. Vi tar kontakt med gjeldende foretak innen kort.   

Handel og Kontor Norge og AAF har stått sammen om å få en avtale med SSB. Dette har vært en krevende prosess siden SSB i alle øvrige lønnsstatistikker tar utgangspunkt i lønnstallene for september måned. Ettersom tariffoppgjøret for Landsoverenskomsten mellom AAF og HK tidligst kan starte 1. september, blir de ordinære lønnsutrekkene ubrukelige for vårt formål. SSB har nå gått med på å lage en spesialrapport for AAF-området med utgangspunkt i et senere lønnsuttrekk. Lønnsstatistikken vil foreligge 1. juni, i god tid før mellomoppgjøret.

AAF vil takke medlemsforetakene som har endret STYRK-kode-rapporteringen i tråd med våre anbefalinger. Bedre samkjøring av kodebruken vil gjøre lønnsstatistikkene mer anvendelige.

Forslag til tema for samling i høst

AAF har mottatt forslag fra Industri Energi til nytt tema for en av våre faglige samlinger i høst. De foreslår at vi ser på konsekvensene de nye EU-reglene for datasikkerhet vil få  foretakenes medlemsregistre og personalregistre. AAF synes dette er et strålende forslag og kommer tilbake med tid og sted for denne samlingen når høstens aktiviteter blir lagt fram.