Nytt i mai

Vellykket debattmøte: AAF har sammen md HK gjennomført et debattmøte over temaet "Stillingsutvalget - kamparena eller samarbeidsforum" med flott oppmøte og stort engasjement. Både AAF og HK har fått gode tilbakemeldinger på møtet. Vi planlegger flere slike debattmøter i samarbeid med HK i fremtiden.

Nytt medlem: AAF ønsker Fellesforbundet Flyarbeidernes Forening Avdeling 185 hjertelig velkommen som nytt medlem i AAF.

colourbox4709547-flyturbin.jpg

Første kurs i høst: Etter tilbakemeldinger fra medlemsforetak rundt i landet gjennomfører AAF enkelte kurs og konferanser utenfor Oslo-området. Vi starter med det første kurset i høst, som finner sted i Trondheim 22. og 23. august. Kurset er i serien «Bli trygg i lederrollen" med tema "Rolleforståelse". Kursleder er Tor Høst fra Høgskolen i Oslo og Akershus.  Sett av dagene i kalenderen!