SEMINAR - LEDELSE ET HELHETLIG PERSPEKTIV


Seminaret finner sted 22. og 23. august  i Trondheim.

 Kursleder er Tor Høst som er høyskolelektor ved HiOA hvor han blant annet er ansvarlig for organisasjon og ledelse i LeA. Høst har også arbeidet med lederutvikling i fagbevegelsen og offentlig sektor.

Tor Høst er kjent som en dyktig kursleder og ledelse er hans spesialfelt. I seminaret vil han særlig fokusere på følgende ledelsesområder:

·         Roller
·         Adferd
·         Personlighetstrekk
·         Situasjonsforståelse

Kursstart: 22. august kl 12
Kursslutt: 23. august kl 12
Kurssted: Trondheim – Hotell Nova/ Folkets Hus Trondheim
Pris: gratis kurs. AAF dekker eventuelle kostnader til reise og opphold.