Nyttig og lærerikt seminar om ledelse, 22. – 23. august 2017 i Trondheim

Kursleder Tor Høst.jpg

 

«Takk for nyttig og bra kurs denne uken. Ser fram til flere slike samlinger». Dette var en av de mange positive tilbakemeldinger på seminaret om ledelse som AAF arrangerte 22. – 23. august i Trondheim. Temaet var «Ledelse i et helhetlig perspektiv» med vekt på rolleavklaring, og leders adferd, personlighetstrekk og situasjonsforståelse.

Kursleder var Tor Høst fra Høgskolen i Oslo og Akershus med mange års erfaring fra lederopplæring og lederutvikling.

Ett av AAFs satsingsområder er å medvirke til at det utvikles en god ledelses- og personalpolitikk i medlemsforetakene. Foruten å arrangere kurs og konferanser for ledere, tilbyr vi interne kurs for ledelsen i det enkelte foretak. AAF tilbyr også i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus studieprogrammet «LeA Organisasjon og ledelse» som er et deltidsstudium for valgt og ansatt ledelse, og personalansvarlige i arbeiderbevegelsens foretak. Vi minner om søknadsfristen 15. november for å delta på «Organisasjon, prosjekt og prosjektendring» våren 2018: http://www.aaf.no/organisasjonsendring-prosjekt-og-prosjektledelse