HELDAGSKONFERANSE

HVA BETYR DE NYE PERSONVERNREGLENE FOR DIN VIRKSOMHET? +PRESENTASJON AV FORSLAG TIL NYTT LØNNSSYSTEM I LANDSOVERENSKOMSTEN MELLOM AAF OG HK
4. OKTOBER KL. 10.00 - 16.00, I AOF'S LOKALER

10 - 12.30 EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018.  Vi får nye regler for personvern  som gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter. Advokat Svein Steinfeld Jervell informerer om hvilken betydning dette får for våre personal- og medlemsregistre.   

12.30 - 13.30 Lunsj

13.30 - 16.00 Presentasjon av forslag til nytt lønnssystem i Landsoverenskomsten AAF - HK.  Utvalget nedsatt i forbindelse med hovedoppgjøret i 2016 forklarer tankene bak forslaget. Det blir rom for spørsmål og kommentarer. 

Konferansen blir streamet live av LO-Media for medlemsforetak rundt i landet som ikke har anledning til å delta på konferansen.