Nytt høgskolestudium i ledelse i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus

I samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus planlegger AAF et nytt høgskolestudium i ledelse med oppstart høst 2018.

Det nye studiet heter «Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen». Studiet skal være et alternativ til tradisjonell utdanning i ledelse og organisasjonsfag, hvor det legges vekt på kunnskap om den norske arbeidslivsmodellens oppbygging og virkemåte, hva som skiller norsk arbeidsliv fra arbeidslivet i andre land og hvilke føringer dette legger på organisasjonsutforming og ledelsespraksis. Utdanningen anvender Arbeidslivbarometeret,
Medbestemmelsesbarometeret, Ledelsesbarometeret og ikke minst studentenes egne arbeidslivserfaringer som ferskvarekunnskap i undervisningen.

Studiet er som LeA organisert som et deltidsstudium over to år med totalt 60 studiepoeng. Det kan enten tas som påbygging til LeA eller som et selvstendig studie og er ment for ledere, personalledere og potensielle ledere i arbeiderbevegelsen. Studiet består av følgende delemner som kan tas separat eller i sammenheng:

- Arbeidslivskunnskap

- Makt og opposisjon

- Organisasjon og ledelse i norske virksomheter

- Marked, utvikling og omstillingsevne i norsk arbeidsliv

Studiet er i stor grad basert på eksterne lærerkrefter og blir derfor relativt kostbart. Vi blir derfor tvunget til å øke studieavgiften til 25 000 kr i semesteret og vil ikke starte studiet med mindre vi er sikret 25 deltakere. I den forbindelse ønsker vi å lodde stemningen for dette lederstudiet med en forhåndspåmelding med frist 30. januar.

AAF håper det er interesse for denne videreutviklingen av LeA. Planen er at «Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen» og» LeA Organisasjon og Ledelse» skal gjennomføres annen hver gang slik at vi kan tilby et bredere spekter av høgskoleemner.

stress-im-studium-683px-1024px0.jpg