LEDELSE PÅ NORSK

Tankesmien Agenda arrangerte i oktober 2017 en paneldebatt om den norske ledelsesmodellen og dens betydning for velferdsstaten. Den norske modellen kjennetegnes ved flat organisering, høy medbestemmelse og tillit, noe som er en medvirkende årsak til at Norge har høy produktivitet, økt omstillingsevne og lavere konfliktnivå. 

Det nye høgskolestudiet i ledelse bygger på denne modellen. Les mer om paneldebatten her.

agendalogo.png