WEBINAR

Hvilke regler gjelder for varsling og varslingsrutiner? - Et webinar for AAF-medlemmer

Varsling er positivt, og varsler og varslere må behandles korrekt! 

Arbeidsmiljøloven krever at alle virksomheter med mer enn 5 ansatte utarbeider egne rutiner for varsling. 

I dette webinaret skal vi se på hvilke grunnleggend regler som gjelder for varsling, og hvilke grep du må ta for å sikre at din virksomhet oppfyller lovkravene.

Webinaret er eksklusitvt for AAFs medlemmer, og retter seg til alle som arbeider med personalansvar og HR i medlemsforetakene. 

Webinaret er en live-sending, som holdes AAFs faste rådgiver, advokat Eivind Arntsen

Webinaret avholdes onsdag 14. februar kl 10.00