Lederstudiet "Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen" ved OsloMet, blir en realitet

Vi i AAF er veldig glade for at det nye studiet i samarbeid med OsloMet:"Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen", blir en realitet. Vi gjør oppmerksom på at dette lederstudiet er ikke faglig overlappende med vårt nåværende lederutdanning LeA. De som tidligere har tatt LeA er hjertelig velkommen til å bygge videre på deres formelle lederkompetanse og høste nye studiepoeng. Søknadsfrist: 25. mai, se lenke til studiet under.