Tilbud rammeavtaler pensjon og praktisk hjelp GDPR

Praktisk hjelp implementering GDPR 

AAF er rimelig sikker på at fristen for innlemmelse av den nye personvernforordningen i EØS-avtalen blir utsatt til høsten. De av dere som har panikk for dette arbeidet, kan dermed trolig puste med magen. AAF vil sende ut en sammenfatning av arbeidet som har foregått i vårt personarbeidsutvalg over påske. I tillegg får dere rabatt ved kjøp av en praktisk trinnvis personvernpakke tilpasset det enkelte foretak fra våre advokater ved Brækhus advokatfirma. AAF har sett på tilbudet, som er praktisk rettet og ser veldig bra ut. Vi håper sammenfatningen fra arbeidsgruppa og tilbudet fra Brækhus vil være til hjelp for de som ennå ikke har kommet i gang med dette arbeidet.
 

Tilbud rammeavtale pensjon presenteres 8. mai

Som representant for 120 medlemsforetak er AAF i gang med å innhente tilbud på rammeavtaler pensjon fra de ulike pensjonstilbyderne. Framforhandlede rammeavtaler for innskuddspensjon og hybridpensjon blir presentert på et medlemsmøte 8. mai.  Dette er et frivillig tilbud til medlemmene, men vi ser ikke bort i fra at det kan lønne seg å sjekke hvilke vilkår vi kan tilby i denne sammenhengen. Alle medlemsforetak er hjertelig velkommen til presentasjonen 8. mai kl. 10 -12 Oslo Kongressenter - Forum.