PRESENTASJON AV RAMMEAVTALE PENSJON

Vurderer foretaket å endre pensjonsordning? Har foretaket gode pensjonsbetingelser?

AAF representerer 120 foretak og har mulighet til å forhandle gode pensjonsbetingelser på vegne av våre medlemmer. Vi er i gang med å hente inn tilbud fra de ulike pensjonstilbyderne og vil velge den beste avtalen i løpet av denne måneden.

Framforhandlede rammeavtaler for innskudds-pensjon og hybrid-pensjon blir presentert for medlemmene tirsdag 8. mai kl. 10 - 12 i Oslo Kongressenter Folkets hus - Forum. Innleder forsikringsmekler Arne Tandstad i Garde. Påmeldingsfrist 2. mai kl. 13.00.

Dette er et frivillig tilbud, men vi ser ikke bort ifra at det kan lønne seg å sjekke hvilke pensjonsbetingelser foretakene tilbys i denne sammenhengen. Alle medlemsforetak er hjertelig velkommen til presentasjonen.

Sted og tid: Oslo Kongressenter tirsdag 8. mai kl 10-12.

penger.jpg