ÅRSMØTE I AAF

Årsmøte i AAF finner i år sted på Plaza 6. juni kl. 12.00!  

Det er kommet inn forslag om vedtektsendringer. For at årsmøtet skal være beslutningsdyktig er det viktig at flest mulig av medlemsforetakene møter på årsmøtet. De som ikke har mulighet til å møte oppfordres til å sende fullmakt!