TARIFFOPPGJØRET 2018, viktige datoer høst 2018

På grunn av at det har oppstått en møtekollisjon med LO-favør samlingen, har AAF besluttet å flytte tariffkonferansen til 4. september. 
Tarifforhandlingene LOK finner sted uke 40, mens det blir overrekking av krav/tilbud i uke 38. Statistikkutvalget mottar tallene fra SSB i neste uke og må jobbe på spreng rett over sommerferien for å få rapporten på plass til oppgjøret. 

Partene landet en avtale onsdag kveld for AUF-avtalen. Som en prøveordning ble dette oppgjøret i år overlatt til partene lokalt. AUF har en tariffavtale som kun gjelder for eget foretak. 

Viktige datoer å merke seg høst 2018: 
4. september Tariffkonferansen LOK
24. oktober Er vi organisert for å møte utfordringene? - Arbeiderbevegelsens HR-dag
14. november Kart & Kompetanse - Kompetansefondets konferanse