ER VI ORGANISERT FOR Å MØTE UTFORDRINGENE? Arbeiderbevegelsens HR-dag

24. oktober - Oslo Kongressenter Folkets Hus 09.00 - 15.05

Organisasjonsgraden går ned. Arbeiderbevegelsen kjemper i motvind. Økende digitalisering krever nye måter å jobbe på. Noen jobber forsvinner, andre kommer til og mer utdanning kreves.  Løsningene vi hadde i går fungerer ikke i morgen. Som en konsekvens av at arbeidslivet er i endring må også foretakene i arbeiderbevegelsen omstille seg. HR vil få viktigere oppgaver fordi det bl.a. stilles nye og andre krav til hvordan vi leder, lærer, kommuniserer og samarbeider. HR-faget har utviklet seg til å bli et omfattende fagområde og moderne HR teori gir innsikt i alt fra menneskesinnet og organisasjonspsykologi til kompetanseutvikling og arbeidsrett. Gir HR-faget nødvendig innsikt for å lykkes i omstillingen og på den måten bidra til å øke organisasjonsgraden og styrke arbeiderbevegelsens slagkraft? Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening arrangerer HR-dagen for politisk- og administrativ ledelse i våre medlemsforetak. 

Konferansier og debattleder: Marie Simonsen

08.30   Registrering  – bevertning
09.00   Velkommen – "Hvorfor har vi satt organiseringen av arbeiderbevegelsen på                                dagsorden?" Astrid Driva Rødsand, Direktør AAF og Kine Smith Larsen, Tidligere                          avdelingsleder LO
09.15   «Viktigheten av god personalledelse for å stå styrke foretakenes gjennomslagskraft»                  Hadia Tajik, Nestleder AP
09.30   «Tør vi være tydelige personalledere i arbeiderbevegelsen?» Grethe Fossli,                                  Spesialrådgiver, tidligere avdelingsleder i LO
10.15   «Fra norsk personal til internasjonal HR», Even Bolstad, Leder HR-Norge
11.00   «Paneldebatt: Har arbeiderbevegelsen tiltro til HR-faget?» Tajik, Bolstad og Fossli
11.20    Lunsj
12.10    «Arbeiderbevegelsen i arbeidsgiverrollen – kan vi både være gode arbeidsgivere og                   gode fagforeninger?» Jan Davidsen, Forbundsleder Pensjonistforbundet, tidligere                       Forbundsleder Fagforbundet
12.30     «Valgte ledere - lederansvar og lederrolle» Torbjørn Overholt, Partner Great                                Leadership Institute
13.15     «Arbeidsgiver på valg – den konfliktfylte rollen i varslingens tid.» Arne Selvik,                           Rådgiver og fagbokforfatter
14.00     «Samarbeid i forbundsledelsen og HR i praksis: Fra strategiarbeidet i Industri Energi»,               Terje Valskår, Nestleder IE og Christopher Birknes, HR-sjef IE
14.45     Paneldebatt: «Kan HR hjelpe oss med nødvendig omstilling i arbeiderbevegelsen?»                    Davidsen, Overholt, Selvik,  Valskår og Birknes
15.05     Takk for i dag