ÅRSMØTE 2018

20180606_123544(0).jpg

6. juni ble årsmøtet i AAF gjennomført ved Hotell Plaza
45 foretak var representert personlig eller via fullmakt. Årsmøtet vedtok endringer i vedtektene med opprettelse av to typer medlemskategiroer: 

Kategori 1 medlemskap, fullt medlemskap . Denne typen medlemskap gir full tilgang til alle tjenester med alle rettigheter. Medlemskapet innebærer også at medlemmene overdrar partsansvar til AAF, og har rett til bistand i arbeidsgiverspørsmål. 

Kategori 2 medlemskap, fellesskapsmedlemskap. Denne typen medlemskap er rettet mot medlemmer som ikke kan - eller vil overdra partsforholdet til AAF. Kategori 2 medlemmene har tilgang til alle tjenester ved AAF, men AAF representerer ikke foretaket i tariffrettslig sammenheng. 

Kategori 2 medlemmene har ikke stemmerett i saker som omhandler AAFs partsansvar ved årsmøtet i AAF. Ansatte og tillitsvalgte i denne typen medlemsforetak kan ikke velges som medlemmer av AAFs styre eller valgkomite. 

Kontingent for Kategori 2 medlemmer blir rimeligere enn for Kategori 1 medlemmer og er satt til 1 750 kr per årsverk ansatt i foretaket med en minimumkontingent på 2 000 kr. 

Svend Morten Voldsrud fra Fagforbundet ble valgt som nytt styremedlem og Beate Knudsen fra LO Stat ble valgt som nytt varamedlem i styret

Styreleder Trude Tinnlund 

Styreleder Trude Tinnlund