KONFERANSE I OSLO KONGRESSENTER FOLKETS HUS, 14. NOVEMBER 2018

Kart og kompetanse

Hvordan navigere i et arbeidsliv under endring?

invitasjon_konferanse_forside.jpg

Vil du vite hvordan arbeidslivet kommer til å utvikle seg framover? Hvilke jobber som vil være mest attraktive? Hvordan jeg som ansatt kan utvikle kompetansen min? Hvordan jeg som arbeidsgiver kan bygge kompetanse med utgangspunkt i foretakets målsettinger? Hvordan motivere? Hvordan lærer vi? Hvilke kompetansetiltak virker/virker ikke – hvorfor? 

Dette er høyaktuelle spørsmål som du får svar på ved å delta på konferansen som arrangeres
14. november, kl 10.00–14.30 i Oslo Kongressenter Folkets Hus (registrering fra kl 09.30).

Konferansen er lagt opp mest mulig praktisk og trekker fram konkrete modeller og verktøy som ansatte og arbeidsgivere kan tilpasse egen arbeidsplass.

Konferansen retter seg mot ansatte HK-medlemmer og arbeidsgivere på arbeidsplasser som er omfattet Landsoverenskomsten mellom HK og AAF, og øvrige medlemsforetak i AAF.

Arrangører: AAF, HK i Norge og Kompetansefondet HK-AAF.

Last ned Program.pdf

 

PÅMELDING
Påmelding må skje innen 1. oktober 2018 og er bindende. Deltakelsen er gratis og inkluderer lunsj. Reiseutgifter dekkes etter rimeligste alternativ for én ansatt og én arbeidsgiver per foretak. Utgiftene refunderes i etterkant mot dokumentasjon av utgifter. For eventuelle spørsmål, ta kontakt på e-post: kompetansefondet@aaf.no eller mobil 920 11 035.