LOK

Enighet i tarifforhandlingene mellom HK og AAF

tariffrevisjonen.jpg

AAF er fornøyd med at det er enighet om tariffrevisjonen av Landsoverenskomsten mellom AAF og HK for perioden 2016–2018. Det gis et generelt tillegg på 2,0 %, minimum kr 8.500,-  på lønnstabellen i LOK med virkning fra 1. mai 2016.

Årets oppgjør er basert på en økonomisk ramme på linje med resultatet i arbeidslivet for øvrig.
I tillegg er det innarbeidet en justering for gjennomførte strukturelle endringer som har påvirket kostnadsanslagene

Et av de krevende punktene i årets forhandlinger har vært pensjon. Her er partene enige om en protokolltekst i tråd med øvrige hovedoppgjør. I tillegg kommer AAF i løpet av 2017 til å kartlegge pensjonsbetingelsene for våre medlemsforetak.

AAF er spesielt fornøyd med at det blir satt ned et partssammensatt utvalg med mandat til å utvikle et fremtidsrettet lønnssystem.

Andre tekstendringer innebærer lik representasjon mellom partene i SU, endringer i retningslinjene for Kompetansefondet og endringer i teksten knyttet til statistikkutvalget der det foreslås å overføre innhentingen av lønnsdata til SSB.

Gjensidig svarfrist er satt til 29. november 2016.

Oppdatert lønnstabell følger senere. 

Last ned protokoll her