AOF-LOGO_SVART_tynn.png


AAF i samarbeid med AOF gjentar suksessen fra 2018 og arrangerer: Arbeiderbevegelsens HR-dag

Samfunnet er i bevegelse – endring og ledelse i egen organisasjon

15. oktober kl. 09.00–16.00 ved Thon Conference - Universitetsgata Oslo
Konferansier: Even H. Kaalstad

Endringer og endringsledelse vil stå i sentrum for denne spennende konferansen som setter søkelys på at også organisasjonene i arbeiderbevegelsen må endres i takt med samfunnsutviklingen.

Hvilke verktøy har vi for å skape kultur for endring? Tar vi emosjoner og relasjoner på alvor? Hvordan synliggjøre et “hvorfor” for å legge til rette for indre motivasjon? Ser vi den enkelte og tør vi vise relasjonelt mot? Hvordan setter vi retningen og avklarer forventninger i organisasjonene?

Rent praktisk står vi overfor endringer av lønnsbestemmelsene med implementering av lokal lønnspolitikk, ny ansiennitetsstige og ny lønnstabell. Hvilke utfordringer og muligheter skaper dette for utvikling av foretakene? Utveksling av erfaringer og spørsmålsstillinger fra arbeidet.

Til slutt ser vi hvordan endringer innom arbeidsretten påvirker foretakene.  

PROGRAM

Programmet før lunsj er åpent for alle.
Etter lunsj er konferansen kun åpen for ledere og personalledere i AAFs medlemsforetak.

09.00 - 09.30 Registrering
09.30 - 09.40 Velkommen v/Astrid Rødsand
09.40 - 10.15 Innledning v/Robert Steen
10.15 - 10.30 Kaffe/te/frukt
10.30 - 12.30 Hvordan lede for å endre v/Marit Onshuus Lysebo
12.20 - 12.30 Presentasjon av lederskolen til AOF
12.30 - 13.30 Lunsj
13.30 - 14.45 Mellomoppgjøret 2019 og implementering av nye lønnsbestemmelser v/Astrid Rødsand
14.45 - 15.10 Kaffe og kaker
15.10 - 16.00 Nye dommer i arbeidsrett og mulige konsekvenser for foretakene v/Eivind Arntsen

Foredragsholdere

Robert%25252BSteen.jpg

Arbeiderbevegelsen må endre seg i takt med samfunnsutviklingen

Robert Steen (født 8. desember 1961) er norsk politiker (Ap). Han har siden 2015 vært Oslos byråd for finans. Som finansbyråd har han bl.a. hovedansvar for fremleggelse av byrådets budsjettforslag og for digitalisering av Oslo kommune. Steen er sønn av tidligere Arbeiderparti-leder Reiulf Steen. Han har sin arbeidserfaring hovedsakelig fra privat næringsliv.

Marit%2BOnshuus%2BLysebo.jpg

Hvordan skape kultur for endring

Marit Onshuus Lysebo er en engasjert foredragsholder med en nær og inkluderende stil. Hun har flere års praktisk ledererfaring, videreutdanning innen coaching og relasjonsledelse, og har en Master i ledelse fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i anvendt organisasjonspsykologi.

Marit er lidenskapelig opptatt av godt lederskap, og legger til rette for læringsprosesser der den enkelte blir utfordret til en personlig endring og utvikling.

AAF_portrett_02.jpg

Lokal lønnspolitikk, ny ansiennitetsstige og ny lønnstabell - praktiske utfordringer

Astrid Driva Rødsand er direktør og forhandlingsleder i Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening.

Arntsen-Eivind.jpg

Nytt fra arbeidsretten

Eivind Arntsen er advokat og partner i advokatfirmaet Brækhus og fast advokat for Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforenin. Eivind har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

I tillegg til sin tradisjonelle advokatvirksomhet, er Eivind redaktør for blant annet nettstedet Juridisk ABC, der han har skrevet en rekke artikler om juridiske temaer, og leder den populære podcasten «Juridisk ABC».

Eivind er lokal ekspert på arbeidsrett for Verdensbanken. Han har gjennomført spesialisering i avansert forhandlingsteknikk ved Harvard Negotiation Institute.