Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen ved OsloMet

AAF tilbyr et høyskolestudium i ledelse i samarbeid med OsloMet

Videreutdanningen er et alternativ til tradisjonell ledelsesutdanning og organisasjonsfag. Det legges vekt på kunnskap om den norske arbeidslivsmodellens (DNAs) organisering, hva som er spesielt for norsk arbeidsliv og hvilke føringer dette legger på organisasjonsutforming og ledelsespraksis.

Målgruppen er valgt og ansatt ledelse, personalansvarlige i arbeiderbevegelsens foretak og andre personer med planlagt overgang til lederstillinger i AAF sine medlemsforetak. Ved ledig kapasitet kan andre søkere med interesse for den norske ledelsesmodellen vurderes for opptak.

Studiet er organisert som et deltidsstudium på 60 studiepoeng over to år. Du kan ta emner på 15 studiepoeng enkeltvis.

Emner som inngår i studiet:

  • Arbeidslivskunnskap.

  • Makt og opposisjon.

  • Organisasjon og ledelse i norske virksomheter.

  • Marked, utvikling og omstillingsevne i norsk arbeidsliv.

 Delemne høst 2019: Organisasjon og ledelse i norske virksomheter.

Under finner du oppdatert informasjon om studiet, timeplan og semesteroversikt.