Journalistavtaler

AAF har inngått en tilslutningsavtale med Norsk Journalistlag hvor vi tilslutter oss “Rammeavtale om kjøp og salg av frilansstoff - Frilansavtale” mellom Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening.