Kompetansefondet HK-AAF - Mulighetenes fond

Kompetansefondet HK-AAF ble opprettet i 1995 og er en del av Landsoverenskomsten mellom HK og AAF. Fondet gir stipend til etter- og/eller videreutdanning til HK-medlemmer som jobber i foretak som er omfattet av overenskomsten. Stipendordningen er også fordelaktig for arbeidsgivere ved at de får redusert sine kostnader til etter- og videreutdanning for ansatte HK-medlemmer. Maksimalt stipend som kan gis hvert undervisningsår er 70 000 kroner.

Kompetansefondet HK-AAF finansieres ved at foretak som er omfattet Landsoverenskomsten, innbetaler en årlig kontingent på 0,35 % av lønnsmassen for HK-medlemmene. Fondet ledes av et styre på fire medlemmer (to fra hver av partene) som tildeler stipend etter retningslinjene i Landsoverenskomsten. AAF er sekretariat for fondet.

Last ned Retningslinjer fra 1. januar 2019

Last ned Brosjyre

DET GIS STIPEND TIL

  • Hel- eller deltidsstudier ved universitet, høgskoler eller fagskoler

  • Videregående skoler, utdanning for å oppnå generell studiekompetanse og § 3–5 kurs

  • Folkehøgskoler eller tilsvarende utdanning

  • Kurs av kortere varighet vurderes i hvert enkelt tilfelle

  • Kursavgift, semesteravgift, eksamensavgift og lærebøker

  • Flere utdanninger av gangen

  • Tilpassede undervisningsopplegg for grupper på arbeidsplassen

SØKERE

  • Må være ansatt i et foretak omfattet av Landsoverenskomsten HK-AAF

  • Har hatt sammenhengende medlemskap i HK det siste året

  • Er yrkesaktive eller har utdanningspermisjon

SØKNAD

Det er ingen søknadsfrister, og behandlingstiden er kort. Søknader bør imidlertid sendes inn før utdanningen starter, siden søknader som kommer inn etter avsluttet utdanning ikke vil bli behandlet.

Søknadene sendes til post@aaf.no, eller til Kompetansefondet HK-AAF, Postboks 8785 Youngstorget, 0028 Oslo.

Henvendelser og spørsmål kan rettes til sekretariatet ved Berit Aaker på telefon 920 11 035 eller e-post post@aaf.no.


Bilde%25252Bcopy.jpg

Kompetanseutvikling - lederens eller den ansattes ansvar?

Konferanse 12. november 2019, Oslo Kongressenter Folkets Hus
Arrangør: AAF, HK i Norge og Kompetansefondet HK-AAF