Konferanse

Trenger «livets skole» OgsÅ ET kompetansebevis?
Fredag 13. oktober kl 10.00–14.30 i Oslo Kongressenter Folkets Hus, Torggata 12, Møterom Forum

Målgruppe: For medlemmer av HK og arbeidsgivere på arbeidsplasser som er omfattet Landsoverenskomsten HK-AAF
Pris: Gratis deltakelse, inkl. lunsj. Vi dekker reiseutgifter for en ansatt og en arbeidsgiver etter rimeligste alternativ
Påmeldingsfrist: Helst innen 15. september til aafpost@aaf.no
Arrangør: Styret i Kompetansefondet HK-AAF

Hvordan kan realkompetansen kartlegges og dokumenteres, og hvilken kompetanse trenger arbeiderbevegelsen i årene som kommer? Kompetansefondet HK-AAF inviterer til konferanse om verdien av realkompetanse for å få enda flere søkere/ansatte til å benytte seg av alle mulighetene som fondet gir.

Hvorfor er det viktig å dokumentere hva du kan og gjør i jobben din?

En av tre arbeidsplasser kan om kort tid forsvinne som følge av automatisering og digitalisering. Digitaliseringen gjør at etterspørselen etter arbeidskraft med lavere utdanning vil synke, mens etterspørselen etter faglært arbeidskraft ligger an til å øke. Det blir større krav om stadig å lære nye ting og utvikle seg som arbeidstaker – og å kunne dokumentere utviklingen.

Det er flere ansatte i arbeiderbevegelsens foretak som er uten formell utdanning, men som til gjengjeld har tilegnet seg kunnskap, erfaring og praksis i form av realkompetanse. Er du blant dem som tror at du må ha flere års studier bak deg for å kunne satse på etter- og videreutdanning? Hvor verdifull er dine erfaringer og praksis fra et lengre yrkesliv? Hvordan kan du bruke din realkompetanse for å videreutvikle deg selv og få mer kompetansepåfyll? Hvordan vurderes denne kompetansen av utdanningsinstitusjonene? Om dette er spørsmål som engasjerer deg, bør du melde deg på konferansen den 13. oktober.

Program

Konferansen legges opp som en dagskonferanse kl 10.00 – 14.30 (registrering fra kl 09.30) fredag 13. oktober i Oslo Kongressenter Folkets Hus.

På konferansen vil det være innledning fra arbeidslivsforskeren Bjorn Dapi om krav til utdanning og kompetanse i et arbeidsliv som er i sterk endring. Du vil møte Astrid Driva Rødsand, direktør i Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening, som vil fortelle om arbeiderbevegelsens viktigste utfordringer. Innledere fra Høgskolen i Oslo og Akershus, og Kompetanse Norge vil si noe om verdien av realkompetanse, og hvordan denne vurderes ved å legge fram konkrete eksempler. Høyskolestudenten Camilla Tomren vil dele sine erfaringer som student med realkompetanse. Du vil også få informasjon om ulike studietilbud og stipendordninger med vekt på de mulighetene som Kompetansefondet HK-AAF gir deg.

Hele programmet kan lastes ned HER.

Påmelding. Gratis deltakelse

Påmeldingen er bindende og sendes til aafpost@aaf.no innen 15. september. For senere påmelding, send en epost til aafpost@aaf.no eller ring mobil 920 11 035.

Konferansen er for HK-medlemmer og arbeidsgivere på arbeidsplass som er omfattet Landsoverenskomsten mellom HK-AAF. Deltakelsen er gratis. Vi dekker reiseutgifter for en ansatt og en arbeidsgiver per arbeidsplass etter rimeligste alternativ. Utgiftene refunderes i etterkant av konferansen.

Arrangør for konferansen er styret i Kompetansefondet HK-AAF.

Kompetansefondet ble opprettet i 1995 og er en del av Landsoverenskomsten mellom HK og AAF. Fondet gir stipend til etter- og/eller videreutdanning til HK-medlemmer som jobber i foretak som er omfattet av overenskomsten. Stipendordningen er også fordelaktig for arbeidsgivere ved at de får redusert sine kostnader til etter- og videreutdanning for ansatte HK-medlemmer. Maksimalt stipend som kan gis hvert undervisningsår er 70 000 kroner.