Konfliktberedskap

På bakgrunn av konfliktretten som gjelder i tariffområdet mellom Handel og Kontor og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening, er det utarbeidet en konfliktberedskapsplan for foreningens medlemmer.

Streik. Foto: NTB Scanpix

Last ned Betinget varsel om permittering

Last ned Konfliktberedskapsplan

Last ned Søknad om dispensjon fra streik