Kontingenter AAF

IMG_1054.JPG

For Kategori 1 medlemmer beregnes kontingenten fra total lønnsmasse i foretaket etter følgende satser:

4 promille inntil 10 millioner kroner av total lønnsmasse
3,5 promille fra 10 millioner kroner til 50 millioner kroner
3 promille over 50 millioner kroner

Minimumkontingent kr 3 000
 

For Kategori 2 medlemmer blir kontingenten beregnet ut fra antall årsverk ansatt gjennom året og betales etter følgende satser:

1 750 kr per årsverk ansatt i foretaket

Minimumkontingent kr 2 000