KURS OG KONFERANSER

 

 

Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?
Presentasjon av forslag til nytt lønnssystem

Heldagskonferanse 4. oktober 2017

 

Trenger også «livets skole» kompetansebevis? 
Kompetansefondet HK-AAF

Konferanse 13. oktober 2017


Det gode samarbeidet
Hvordan håndtere personalkonflikter i arbeiderbevegelsens foretak

Konferanse 23. november 2017

For verneombud, tillitsvalgte og ledere

 

LeA – Høyskolestudium i organisasjon og ledelse

AAF tilbyr i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus studieprogrammet «LeA Organisasjon og ledelse» som er et deltidsstudium for valgt og ansatt ledelse, og personalansvarlige i arbeiderbevegelsens foretak. LeA ble etablert i 2003 for å gi et godt faglig grunnlag for profesjonell ledelse og personalarbeid i arbeiderbevegelsen. Studiet går over fire semestre og gir 60 studiepoeng. Studieemnene kan også tas enkeltvis. Søknadsfristen for opptak til studier i høstsemesteret er 6. juni, og 15. november for studier i vårsemesteret.

Det er mulig å søke i perioden fra og med 1. mai med søknadsfrist 6. juni.
Ta gjerne kontakt med Høgskolen i Oslo og Akershus – hioa.no


AAF stimulerer til etterutdanning og kompetanseheving. Vi legger spesielt vekt på å styrke medlemmene i lederrollen gjennom personlig rådgivning, kurs og konferanser og gjennom etableringen av møteplasser for faglig lederfellesskap. Jevnlig arrangerer vi personalforum, frokostmøter og lederforum.  Vi kan også skreddersy interne seminar eller opplæringskurs spesielt tilrettelagt for det enkelte medlemsforetak. 

AAF har etablert frokostmøter som en av flere møteplasser for våre medlemmer.
Hver annen måned inviterer vi til faglige frokostseminarer i sentralt i Oslo, kl. 08:30-10:30.
Frokostseminarene er gratis og åpne for alle.