Kurs og konferanser

AAF stimulerer til etterutdanning og kompetanseheving. Vi legger spesielt vekt på å styrke medlemmene i lederrollen gjennom personlig rådgivning, kurs og konferanser og gjennom etableringen av møteplasser for faglig lederfellesskap. Jevnlig arrangerer vi personalforum, frokostmøter og lederforum.  Vi kan også skreddersy interne seminar eller opplæringskurs spesielt tilrettelagt for det enkelte medlemsforetak. 

AAF har etablert frokostmøter som en av flere møteplasser for våre medlemmer.
Hver annen måned inviterer vi til faglige frokostseminarer i sentralt i Oslo, kl. 08:30-10:30.
Frokostseminarene er gratis og åpne for alle.

Neste kurs/konferanse:

Seminar med tema ledelse - et helhetlig perspektiv.

Seminaret finner sted 22. og 23. august  i Trondheim.

Kursleder er Tor Høst som er høyskolelektor ved HiOA hvor han blant annet er ansvarlig for organisasjon og ledelse i LeA. Høst har også arbeidet med lederutvikling i fagbevegelsen og offentlig sektor.

Tor Høst er kjent som en dyktig kursleder og ledelse er hans spesialfelt. I seminaret vil han særlig fokusere på følgende ledelsesområder:

·         Roller
·         Adferd
·         Personlighetstrekk
·         Situasjonsforståelse

Kursstart: 22. august kl 12
Kursslutt: 23. august kl 12
Kurssted: Trondheim – Hotell Nova/ Folkets Hus Trondheim
Pris: gratis kurs. AAF dekker eventuelle kostander til reise og opphold.   
 


LeA – Høyskolestudium i organisasjon og ledelse

AAF tilbyr i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus studieprogrammet «LeA Organisasjon og ledelse» som er et deltidsstudium for valgt og ansatt ledelse, og personalansvarlige i arbeiderbevegelsens foretak. LeA ble etablert i 2003 for å gi et godt faglig grunnlag for profesjonell ledelse og personalarbeid i arbeiderbevegelsen. Studiet går over fire semestre og gir 60 studiepoeng. Studieemnene kan også tas enkeltvis. Søknadsfristen for opptak til studier i høstsemesteret er 6. juni, og 15. november for studier i vårsemesteret.

Det er mulig å søke i perioden fra og med 1. mai med søknadsfrist 6. juni.
Ta gjerne kontakt med Høgskolen i Oslo og Akershus – hioa.no