KURS OG KONFERANSER

 

Tema ledelse – et helhetlig perspektiv

Seminar 22.–23. august 2017

 

Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?

Personalkonferanse 4. oktober 2017


Verneombudkonferanse

Konferanse 23. november for verneombud, tillitsvalgte og ledere
 


Kommende aktiviteter:

  • Mellomoppgjør Landsoverenskomsten mellom AAF og HK september/oktober – tidspunkt ikke fastsatt
  • Mellomoppgjør AUF-avtalen – forhandlingene fortsetter etter valget
  • Revidering av Hovedavtalen mellom AAF og HK – tidspunkt ikke fastsatt

LeA – Høyskolestudium i organisasjon og ledelse

AAF tilbyr i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus studieprogrammet «LeA Organisasjon og ledelse» som er et deltidsstudium for valgt og ansatt ledelse, og personalansvarlige i arbeiderbevegelsens foretak. LeA ble etablert i 2003 for å gi et godt faglig grunnlag for profesjonell ledelse og personalarbeid i arbeiderbevegelsen. Studiet går over fire semestre og gir 60 studiepoeng. Studieemnene kan også tas enkeltvis. Søknadsfristen for opptak til studier i høstsemesteret er 6. juni, og 15. november for studier i vårsemesteret.

Det er mulig å søke i perioden fra og med 1. mai med søknadsfrist 6. juni.
Ta gjerne kontakt med Høgskolen i Oslo og Akershus – hioa.no


AAF stimulerer til etterutdanning og kompetanseheving. Vi legger spesielt vekt på å styrke medlemmene i lederrollen gjennom personlig rådgivning, kurs og konferanser og gjennom etableringen av møteplasser for faglig lederfellesskap. Jevnlig arrangerer vi personalforum, frokostmøter og lederforum.  Vi kan også skreddersy interne seminar eller opplæringskurs spesielt tilrettelagt for det enkelte medlemsforetak. 

AAF har etablert frokostmøter som en av flere møteplasser for våre medlemmer.
Hver annen måned inviterer vi til faglige frokostseminarer i sentralt i Oslo, kl. 08:30-10:30.
Frokostseminarene er gratis og åpne for alle.