KURS OG KONFERANSER

ER VI ORGANISERT TIL Å MØTE UTFORDRINGENE? Arbeiderbevegelsens HR-dag 24. oktober 2018

HR-konferanse_web.jpg

24. oktober - Oslo Kongressenter Folkets Hus 09.00 - 15.05

KART OG KOMPASS
Hvordan navigere i et arbeidsliv under endring

Konferanse 14. november i Oslo «Kart og Kompass - hvordan navigere i et arbeidsliv under endring?
Arrangør: AAF, HK i Norge og Kompetansefondet HK-AAF

Vil du vite hvordan arbeidslivet kommer til å utvikle seg fremover? Hvilke jobber som vil være mest attraktive? Hvordan kan jeg som ansatt utvikle kompetansen min? Hvordan kan jeg som arbeidsgiver bygge kompetanse med utgangspunkt i foretaks mål? Hvordan motivere? Hvordan lærer vi? Hva kompetansetiltak virker / virker ikke - hvorfor? Dette er høyaktuelle spørsmål som du får svar på ved å delta på konferansen som arrangeres 14. november kl 10.00-14.30 i Oslo Kongressenter Folkets Hus (registrering kl 09.30). The conference is laid out as practical as possible and draws concrete models and tools that employees and employers can customize their own workplace.

Konferansen retter sig mot medlemsforetakene i AAF, og ansatte HK-medlemmer og arbeidsgivere på arbeidsplasser som omfattes av Landsoverenskomsten mellom HK og AAF. Registration is within 1 October and binding. Deltakelsen is free and includes lunch. Travel expenses are covered by the most affordable alternative for one employee and one employer per enterprise. Utgiftene refunderer jeg etterkant mot dokumentasjon av utgifter. 

 

 

AAF tilbyr et nytt høyskolestudium i ledelse med oppstart høsten 2018 i samarbeid med OsloMet.

Det nye studiet heter «Ledelse i det norske arbeidslivsmodellen». Studiet skal være et alternativ til tradisjonell utdanning i ledelse og organisasjonsfag, which emphasizes knowledge of the Norwegian working life model's structure and functioning, what separates Norwegian working life from working life in other countries and what guidelines this puts on organizational design and management practices. Utdanningen benytter Arbeidslivbarometeret,
Medbestemmelsesbarometeret, Ledelsesbarometeret og ikke minst studentens eget arbeidslivsfaringer som ferskvarekunnskap i undervisningen.

Studiet er som LeA organisert som et deltidsstudium over to år med totalt 60 studiepoeng. It can either be taken as an add-on to LeA or as an independent study intended for managers, personnel managers and potential leaders in the labor movement. Studiet består av følgende delemner som kan tas separat eller i sammenheng:

- Arbeidslivskunnskap

- Makt og opposisjon

- Organisasjon og ledelse i norske virksomheter

- Marked, utvikling og omstillingsevne i norsk arbeidsliv

 

ER DET TEMAER DU ØNSKER BELYST GJENNOM VÅRE KURS, KONFERANSER OG WEBINARER? 

Vi setter stor pris på innspill fra medlemsforetakene. Er det problemstillinger som interesserer deg spesielt eller som er spesielt aktuelle i tiden - kom med forslag til kurs og konferanser i AAFs regi.

Name *
Name

 

 

 

 

LeA – Høyskolestudium i organisasjon og ledelse

AAF tilbyr i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus studieprogrammet «LeA Organisasjon og ledelse» som er et deltidsstudium for valgt og ansatt ledelse, og personalansvarlige i arbeiderbevegelsens foretak. LeA ble etablert i 2003 for å gi et godt faglig grunnlag for profesjonell ledelse og personalarbeid i arbeiderbevegelsen. Studiet går over fire semestre og gir 60 studiepoeng. Studieemnene kan også tas enkeltvis.

Vår 2018 "ORGANISASJONSENDRING OG PROSJEKTLEDELSE"

Emnelærer: Vår Lund

Samlinger: 22. - 23. januar, 5. - 7. mars og 28. - 29. mai

Søknadsfrist 15. november

 
 
 
 

Presentasjon av forslag til nytt lønnssystem 4. oktober kl. 13.30 - FOR LEDERE OG PERSONALLEDERE - FÅ PASSORD VED Å HENVENDE DEG TIL AAF: adr@aaf.no eller tlf 48185004

AAF stimulerer til etterutdanning og kompetanseheving. Vi legger spesielt vekt på å styrke medlemmene i lederrollen gjennom personlig rådgivning, kurs og konferanser og gjennom etableringen av møteplasser for faglig lederfellesskap. Jevnlig arrangerer vi personalforum, frokostmøter og lederforum.  Vi kan også skreddersy interne seminar eller opplæringskurs spesielt tilrettelagt for det enkelte medlemsforetak. 

AAF har etablert frokostmøter som en av flere møteplasser for våre medlemmer.
Hver annen måned inviterer vi til faglige frokostseminarer i sentralt i Oslo, kl. 08:30-10:30.
Frokostseminarene er gratis og åpne for alle.