KURS OG KONFERANSER

PRESENTASJON AV RAMMEAVTALE PENSJON

Vurderer foretaket å endre pensjonsordning? Har foretaket gode pensjonsbetingelser?

AAF representerer 120 foretak og har mulighet til å forhandle gode pensjonsbetingelser på vegne av våre medlemmer. Vi er i gang med å hente inn tilbud fra de ulike pensjonstilbyderne og vil velge den beste avtalen i løpet av denne måneden.

Framforhandlede rammeavtaler for innskudds-pensjon og hybrid-pensjon blir presentert for medlemmene tirsdag 8. mai kl. 10 - 12 i Oslo Kongressenter Folkets hus - Forum. Innleder forsikringsmekler Arne Tandstad i Garde. Påmeldingsfrist 2. mai kl. 13.00.

Dette er et frivillig tilbud, men vi ser ikke bort ifra at det kan lønne seg å sjekke hvilke pensjonsbetingelser foretakene tilbys i denne sammenhengen. Alle medlemsforetak er hjertelig velkommen til presentasjonen.

Sted og tid: Oslo Kongressenter tirsdag 8. mai kl 10-12.

ÅRETS TARIFFKONFERANSE

Årets tariffkonferanse - hovedoppgjøret Landsoverenskomsten AAF - HK blir 29. august 

NYTT HØGSKOLESTUDIUM:
 "LEDELSE I DEN NORSKE ARBEIDSLIVSMODELLEN"
I SAMARBEID MED OSLOMET

I samarbeid med OsloMet tilbyr AAF et nytt høgskolestudium i ledelse med oppstart høst 2018.

Det nye studiet heter «Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen». Studiet skal være et alternativ til tradisjonell utdanning i ledelse og organisasjonsfag, hvor det legges vekt på kunnskap om den norske arbeidslivsmodellens oppbygging og virkemåte, hva som skiller norsk arbeidsliv fra arbeidslivet i andre land og hvilke føringer dette legger på organisasjonsutforming og ledelsespraksis. Utdanningen anvender Arbeidslivbarometeret,
Medbestemmelsesbarometeret, Ledelsesbarometeret og ikke minst studentenes egne arbeidslivserfaringer som ferskvarekunnskap i undervisningen.

Studiet er som LeA organisert som et deltidsstudium over to år med totalt 60 studiepoeng. Det kan enten tas som påbygging til LeA eller som et selvstendig studie og er ment for ledere, personalledere og potensielle ledere i arbeiderbevegelsen. Studiet består av følgende delemner som kan tas separat eller i sammenheng:

- Arbeidslivskunnskap

- Makt og opposisjon

- Organisasjon og ledelse i norske virksomheter

- Marked, utvikling og omstillingsevne i norsk arbeidsliv

SØKNADSFRIST 25. mai

 

ER DET TEMAER DU ØNSKER BELYST GJENNOM VÅRE KURS, KONFERANSER OG WEBINARER? 

Vi setter stor pris på innspill fra medlemsforetakene. Er det problemstillinger som interesserer deg spesielt eller som er spesielt aktuelle i tiden - kom med forslag til kurs og konferanser i AAFs regi.

Name *
Name

 

 

 

 

LeA – Høyskolestudium i organisasjon og ledelse

AAF tilbyr i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus studieprogrammet «LeA Organisasjon og ledelse» som er et deltidsstudium for valgt og ansatt ledelse, og personalansvarlige i arbeiderbevegelsens foretak. LeA ble etablert i 2003 for å gi et godt faglig grunnlag for profesjonell ledelse og personalarbeid i arbeiderbevegelsen. Studiet går over fire semestre og gir 60 studiepoeng. Studieemnene kan også tas enkeltvis.

Vår 2018 "ORGANISASJONSENDRING OG PROSJEKTLEDELSE"

Emnelærer: Vår Lund

Samlinger: 22. - 23. januar, 5. - 7. mars og 28. - 29. mai

Søknadsfrist 15. november

 
 
 
 

Presentasjon av forslag til nytt lønnssystem 4. oktober kl. 13.30 - FOR LEDERE OG PERSONALLEDERE - FÅ PASSORD VED Å HENVENDE DEG TIL AAF: adr@aaf.no eller tlf 48185004

AAF stimulerer til etterutdanning og kompetanseheving. Vi legger spesielt vekt på å styrke medlemmene i lederrollen gjennom personlig rådgivning, kurs og konferanser og gjennom etableringen av møteplasser for faglig lederfellesskap. Jevnlig arrangerer vi personalforum, frokostmøter og lederforum.  Vi kan også skreddersy interne seminar eller opplæringskurs spesielt tilrettelagt for det enkelte medlemsforetak. 

AAF har etablert frokostmøter som en av flere møteplasser for våre medlemmer.
Hver annen måned inviterer vi til faglige frokostseminarer i sentralt i Oslo, kl. 08:30-10:30.
Frokostseminarene er gratis og åpne for alle.