Dagskurs på Hamar

Kursholder er Tor Høst fra OsloMet. Høst har lang erfaring med lederkurs spesielt tilpasset arbeiderbevegelsen. I dette kurset vil han fokusere spesielt på organisasjonskultur. Vi mener at kurset kan bidra til gode interne prosesser i en periode med mange og store endringer for våre foretak. 

Kursets innhold:
Kurset tar for seg følgende:

 1. Organisasjonsstruktur

 2. Organisasjoner som et politisk system

 3. Organisasjonskultur – innhold og funksjon

 4. Hvordan påvirke kulturen?

 5. Kulturens utvikling og selvoppholdelse

 6. Hva slags kultur er din organisasjon?

 7. Den norske konteksten

 8. Hva kjennetegner den norske kulturen?

 9. Ledelse på norsk

 10. Fordeler ved den norske lederstilen

 11. Ulemper ved den norske lederstilen

 12. Er det skjær i sjøen når det gjelder norsk lederstil?

Praktisk info:
Kurset i Hamar foregår på hotell Victoria 18. september. Kurset starter klokken 10:00 og varer til 17:00

NB! Du melder deg på via vårt nye system membercare. Du logger inn via vår hjemmeside, og melder deg på under «konferanser» i venstre fane. Dersom du står fast, kan du kontakte Stine Eftang pr mobil 93047079 eller e-post se@aaf.no , så får du hjelp.

AAF i samarbeid med AOF gjentar suksessen fra 2018 og arrangerer:

Arbeiderbevegelsens HR-dag
”Samfunnet er i bevegelse - endring og ledelse i egen organisasjon”

15. oktober kl. 09.00 - 16.00 ved Thon Conference - Universitetsgata Oslo
Endringer og endringsledelse vil stå i sentrum for denne spennende konferansen som blant annet stiller spørsmålstegn ved om organisasjonene endrer seg i takt med samfunnsutviklingen, hvordan skape kultur for endring, praktiske problemstillinger ved implementeringen av lokal lønnspolitikk, ny ansiennitetsstige og ny lønnstabell og presentasjon av nye dommer fra arbeidsretten.Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen ved OsloMet

oslomet.jpg

AAF tilbyr et høyskolestudium i ledelse med i samarbeid med OsloMet.

Videreutdanningen er et alternativ til tradisjonell ledelsesutdanning og organisasjonsfag. Det legges vekt på kunnskap om den norske arbeidslivsmodellens (DNAs) organisering, hva som er spesielt for norsk arbeidsliv og hvilke føringer dette legger på organisasjonsutforming og ledelsespraksis.

Målgruppen er valgt og ansatt ledelse, personalansvarlige i arbeiderbevegelsens foretak og andre personer med planlagt overgang til lederstillinger i AAF sine medlemsforetak. Ved ledig kapasitet kan andre søkere med interesse for den norske ledelsesmodellen vurderes for opptak.

Studiet er en årsenhet organisert som et deltidsstudium på 60 studiepoeng over to år. Du kan ta emner på 15 studiepoeng enkeltvis.

Emner som inngår i studiet:

 • Arbeidslivskunnskap.

 • Makt og opposisjon.

 • Organisasjon og ledelse i norske virksomheter.

 • Marked, utvikling og omstillingsevne i norsk arbeidsliv.

Under finner du oppdatert informasjon om studiet, timeplan og semesteroversikt.

 Delemne høst 2019: “Organisasjon og ledelse i norske virksomheter”

ER DET TEMAER DU ØNSKER BELYST GJENNOM VÅRE KURS, KONFERANSER OG WEBINARER? 

Vi setter stor pris på innspill fra medlemsforetakene. Er det problemstillinger som interesserer deg spesielt eller som er spesielt aktuelle i tiden - kom med forslag til kurs og konferanser i AAFs regi.

Name *
Name