Arbeiderbevegelsens HR-dag: Samfunnet er i bevegelse - endring og ledelse i egen organisasjon

Arrangør: AAF i samarbeid med AOF Norge

15. oktober 2019 kl. 09.00–16.00, Thon Conference, Universitetsgata Oslo


Konferanse “Kompetanseutvikling - lederens eller den ansattes ansvar?”

arrangør: AAF, HK i Norge og kompetansefondet hk-aaf

12. november 2019 kl 10.00 - 15.00, Oslo Kongressenter Folkets Hus, Torggata 12, Oslo


Høgskolestudiet “Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen”

AAF TILBYR ET HØgSKOLESTUDIUM I LEDELSE I SAMARBEID MED OSLOMET

Studiet er organisert som et deltidsstudium på 60 studiepoeng over to år.

aaf_logo_høyde.png
oslomet.jpg

VIDEO FRA FELLESKONFERANSEN AAF-HK
30. januar 2019

Se opptak av konferansen her: Innføring av lokal lønnspolitikk.


Er det temaer du ønsker belyst gjennom våre kurs, konferanser og webinarer?

Vi setter stor pris på innspill fra medlemsforetakene. Er det problemstillinger som interesserer deg spesielt eller som er spesielt aktuelle i tiden – kom med forslag til kurs og konferanser i AAFs regi!

Navn *
Navn