INNFØRING AV LOKAL LØNNSPOLITIKK - FELLESKONFERANSE AAF-HK 30 januar

Kl. 12.00 – 14.30, Oslo Kongressenter Folkets Hus
Konferansen blir videooverført for medlemmer som ikke har anledning til å delta på Kongressenteret
For ledere og tillitsvalgte i AAFs medlemsforetak
Astrid Rødsand fra AAF og Bodil Andersen fra HK leder konferansen sammen
Partene gir innspill til innføringen av lokal lønnspolitikk i foretakene
Påmeldingsfrist mandag 21. januar (se påmeldingsskjema)

På grunn av kostnader til matserveringen ser vi oss nødt til å ta 350 kr betalt fra påmeldte deltakere som ikke møter på konferansen.

Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen ved OsloMet

oslomet.jpg

AAF tilbyr et høyskolestudium i ledelse med i samarbeid med OsloMet.

Videreutdanningen er et alternativ til tradisjonell ledelsesutdanning og organisasjonsfag. Det legges vekt på kunnskap om den norske arbeidslivsmodellens (DNAs) organisering, hva som er spesielt for norsk arbeidsliv og hvilke føringer dette legger på organisasjonsutforming og ledelsespraksis.

Målgruppen er valgt og ansatt ledelse, personalansvarlige i arbeiderbevegelsens foretak og andre personer med planlagt overgang til lederstillinger i AAF sine medlemsforetak. Ved ledig kapasitet kan andre søkere med interesse for den norske ledelsesmodellen vurderes for opptak.

Studiet er en årsenhet organisert som et deltidsstudium på 60 studiepoeng over to år. Du kan ta emner på 15 studiepoeng enkeltvis.

Emner som inngår i studiet:

  • Arbeidslivskunnskap.

  • Makt og opposisjon.

  • Organisasjon og ledelse i norske virksomheter.

  • Marked, utvikling og omstillingsevne i norsk arbeidsliv.

Se programplan for innhold i emner.

 Delemne vår 2019: “Makt og opposisjon”

ER DET TEMAER DU ØNSKER BELYST GJENNOM VÅRE KURS, KONFERANSER OG WEBINARER? 

Vi setter stor pris på innspill fra medlemsforetakene. Er det problemstillinger som interesserer deg spesielt eller som er spesielt aktuelle i tiden - kom med forslag til kurs og konferanser i AAFs regi.

Name *
Name
 
 
 
 

Presentasjon av forslag til nytt lønnssystem 4. oktober kl. 13.30 - FOR LEDERE OG PERSONALLEDERE - FÅ PASSORD VED Å HENVENDE DEG TIL AAF: adr@aaf.no eller tlf 48185004

AAF stimulerer til etterutdanning og kompetanseheving. Vi legger spesielt vekt på å styrke medlemmene i lederrollen gjennom personlig rådgivning, kurs og konferanser og gjennom etableringen av møteplasser for faglig lederfellesskap. Jevnlig arrangerer vi personalforum, frokostmøter og lederforum.  Vi kan også skreddersy interne seminar eller opplæringskurs spesielt tilrettelagt for det enkelte medlemsforetak. 

AAF har etablert frokostmøter som en av flere møteplasser for våre medlemmer.
Hver annen måned inviterer vi til faglige frokostseminarer i sentralt i Oslo, kl. 08:30-10:30.
Frokostseminarene er gratis og åpne for alle.