Rådgiver - Kompetansesenteret Nord-Norge

Ved Fagforbundets Kompetansesenter for Nord-Norge, er det ledig stilling som rådgiver. Arbeidssted er for tiden Tromsø. Kompetansesenteret dekker i dag Nordland, Troms og Finnmark med ca. 47 000 tusen medlemmer og 94 fagforeninger der vi yter daglig bistand og service innen lov- og avtaleverk innenfor alle tariffområder. 
Kompetansesenteret består av 8 rådgivere og 3 kontormedarbeidere. Vi er samlokalisert med forbundsregion Troms, Fagakademiet og LO Stat.

Arbeidsoppgaver

 • Forhandlinger ved opprettelse og revisjon av tariffavtaler

 • Tolkning og forhandling ved tvist om lov- og avtaler innenfor privat og offentlig sektor

 • Forelesninger, innledninger og opplæring av tillitsvalgte

 • Service og bistand overfor vårt lokale tillitsvalgtapparat

 • Bistå tillitsvalgte i omstillingsarbeid

 • Saksbehandlings- og utredningsoppgaver

 • Samarbeid med forbundets øvrige apparat

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra saksbehandlings- og utredningsarbeid i forholdet arbeidsgiver, tillitsvalgte og medlemmer

 • Gode kunnskaper om privat og offentlig sektor

 • Gode kunnskaper om lov- og avtaleverk innenfor privat, kommunal, fylkeskommunal og statlig sektor

 • Erfaring fra forhandlingsarbeid

 • Bred organisasjons- og tillitsvalgterfaring

Personlige egenskaper

 • Fleksibel

 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

 • Evne til å arbeide selvstendig

 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø

 • Gruppelivsforsikring og pensjonsordning i KLP

 • Lønn i henhold til tariffavtale

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Anslagsvis 75 reisedager

 • Søknadsfrist: 20. desember