Lønnsstatistikk for AAFs medlemsforetak

Lønnsstatistikk per februar 2018 (utgangen av 2017)

last ned Ansatte i AAFs medlemsvirksomheter
last ned Ansatte i AAFs medlemsvirksomheter, arbeidstakerorganisasjoner

Lønnsstatistikk per februar 2017 (utgangen av 2016)

last ned Ansatte i AAFs medlemsvirksomheter
last ned Ansatte i AAFs medlemsvirksomheter, arbeidstakerorganisasjoner

Lønnsstatistikk per februar 2016 (utgangen av 2015)

last ned Ansatte i AAFs medlemsvirksomheter

Lønnsstatistikk per februar 2015 (utgangen av 2014)

last ned Ansatte i AAFs medlemsvirksomheter


Statistikkrapport AAF–HK: aaf.no/lok