LØNNSSTATISTIKK FOR AAFs MEDLEMSFORETAK

last ned Rapport fra statistikkutvalget AAF - HK 2018
Lønnsstatistikk per februar 2018 (utgangen av 2017)

last ned AAFs medlemsvirksomheter vedlegg Tabeller 2017.xls

last ned AAFs medlemsvirksomheter, arbeidstakerorganisasjoner vedlegg Tabeller 2017 arbeidstakerorganisasjoner.xls

Lønnsstatistikk per februar 2017(utgangen av 2016)

last ned AAFs medlemsvirksomheter vedlegg Tabeller 2016.xls

last ned AAFs medlemsvirksomheter, arbeidstakerorganisasjoner vedlegg Tabeller 2016 arbeidstakerorganisasjoner.xls

Lønnsstatistikk per februar 2016(utgangen av 2015)

last ned AAFs medlemsvirksomheter vedlegg Tabeller 2015.xls

Lønnsstatistikk per februar 2015(utgangen av 2014)

last ned AAFs medlemsvirksomheter vedlegg Tabeller 2014.xls