LOK

De fleste av AAFs medlemsforetak er omfattet av Landsoverenskomsten (LOK) og hovedavtalen (HA) mellom Handel og Kontor i Norge og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening.

Last ned Statistikkrapport 2018 (flere statistikker på egen side “Lønnsstatistikk”

Last ned Enighetsprotokoll Hovedavtalen AAf - HK 2019 - 2020

Last ned Landsoverenskomsten AAF - HK 2018 - 2020 Kommentarutgave

Last ned Lønnstabell LOK 2018

Last ned Enighetsprotokoll hovedoppgjøret AAF - HK 2018

Last ned Enighetsprotokoll mellomoppgjøret AAF - HK 2017

Last ned Lønnstabell LOK 2017

Last ned Rapport fra Statistikkutvalget AAF-HK 2017 med underliggende tabeller

Last ned Rapport fra Statistikkutvalget AAF-HK 2017

Last ned Hovedavtalen 2015 . 2017

Last ned Kommentarutgave LOK 2016-2018

Last ned Lønnstabell LOK 2016

Last ned Lønnstabell LOK 2015

Last ned Protokoll 15 og 25-årstillegget

Last ned Protokoll Landsoverenskomsten AAF–HK 2016