MALER

AAF tilbyr forslag til ulike maler ved anledninger som krever spesielle formalkrav og juridisk varsomhet. Malene er generelle og vil i mange tilfeller kreve lokale tilpassinger. Medlemsforetakene står fritt til å benytte malene eller lage egne varianter. 
I krevende saker tilrår AAF at medlemsforetakene i tillegg tar kontakt med våre juridiske rådgivere.  

 

Ansettelse

Last ned Arbeidsavtale for ordinær fast ansettelse

Last ned Arbeidsavtale for ansatte i ledende eller særlig uavhengig stilling

Last ned Arbeidsavtale for midlertidig ansettelse

 

Nedbemanning og oppsigelser

Last ned Innkalling til drøftingsmøte begrunnet i virksomhetens forhold

Last ned Oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold

Last ned Innkalling til drøftingsmøte ved oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold

Last ned Oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold                       

Last ned Avskjed

Last ned Sluttavtale

STILLINGSUTVALG

Last ned Søknadsskjema for lønnsopprykk

Det presiseres at alle saker må vurderes individuelt og malene kun er et forslag som kan benyttes som et utgangspunkt i den enkelte situasjon. Det er særlig viktig å huske på at det kan finnes særskilte regler eller unntak som får betydning for den konkrete saken.