Medlemmene i AAF

Spennvidden på AAFs medlemsorganisasjoner er stor både når det gjelder arbeidsområde og antall ansatte – alt fra fagforbund og politiske partier til opplæringsinstitusjoner, mediebedrifter og konferansesentra. De har imidlertid én fellesnevner ved at de alle har tilknytning til arbeiderbevegelsen.
AAF har to typer medlemskap. Kategori 1 medlemskap for fullverdige medlemmer hvor AAF har partsansvar for foretaket og Kategori 2 medlemskap, Felleskapsmedlemskap for foretak som ikke kan eller vil overdra partsansvaret til AAF, men ønsker øvrige tjenester.

KATEGORI 1 FULLVERDIG MEDLEMSKAP

FAGFORBUND: 
EL & IT FORBUNDET
EL & IT FORBUNDET DISTRIKT TRØNDELAG
EL & IT FORBUNDET TROMS OG SVALBARD
ELEKTROMONTØRENES FORENING OSLO OG AKERSHUS
ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING
FAGFORBUNDET
FAGFORBUNDET AVD 088 KONGSBERG
FAGFORBUNDET REGION TØNSBERG
FAGFORBUNDET SANDEFJORD
FAGFORBUNDET FRISØRENES FAGFORENING
FELLESFORBUNDET
FELLESFORBUNDET - AVD 001 OSLO /AKERSHUS
FELLESFORBUNDET - AVD 005
FELLESFORBUNDET - AVD 010
FELLESFORBUNDET - AVD 012
FELLESFORBUNDET - AVD 039 INDUSTRI&SERVICE TELEMARK
FELLESFORBUNDET - AVD 054 GJØVIK JERN OG METALL
FELLESFORBUNDET - AVD 266 HOTELL OG RESTAURANTFORBUNDET
FELLESFORBUNDET - AVD 650
FELLESFORBUNDET - AVD 850 OSLO GRAFISKE FAGFORENING
FELLESORGANISASJONEN FO
FLT AVD.4 OSLO OG AKERSHUS
FORBUNDET FOR LEDELSE OG TEKNIKK
NTL UNIVERSITETET I BERGEN
HANDEL OG KONTOR I NORGE
HANDEL& KONTOR OSLO AKERSHUS
HEDMARK HANDEL OG KONTOR
INDUSTRI ENERGI
LANDSORGANISASJONEN I NORGE
LO I BERGEN OG OMLAND
LO I OSLO
LO KOMMUNE
LO STAT
MUSIKERNES FELLESORGANISASJON
NORGES OFFISERSFORBUND
NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND
NORSKE DRAMATIKERES FORBUND
NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGSFORBUND
NORSK FLYGERFORBUND
NORSK JERNBANEFORBUND
NORSK KABINFORENING
NORSK LOKOMOTIVMANNSFORBUND
NORSK NÆRINGS-OG NYTELSES MIDDELARBEIDERFORBUND
NORSK POST OG KOMMUNIKASJONSFORBUND
NORSK SJØMANNSFORBUND
NORSK SJØOFFISERFORBUND
NORSK TJENESTEMANNSLAG
NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND
SKOLENES LANDSFORBUND

POLITISKE PARTIER: 
AUF (ARBEIDERNES UNGDOMSFYLKING)
ARBEIDERPARTIET
AGDER ARBEIDERPARTI
AKERSHUS ARBEIDERPARTI
ARBEIDERPARTIET I BERGEN
ARBEIDERPARTIETS STORTINGSGRUPPE
HEDMARK ARBEIDERPARTI
HORDALAND ARBEIDERPARTI
MØRE OG ROMSDAL ARBERIDERPARTI
OPPLAND ARBEIDERPARTI
OSLO ARBEIDERPARTI
OSLO ARBEIDERPARTIS BYSTYREGRUPPE
ROGALAND ARBEIDERPARTI
SOGN OG FJORDANE ARBEIDERPARTI
STAVANGER ARBEIDERPARTI
TELEMARK ARBEIDERPARTI
TROMS ARBEIDERPARTI
TRØNDELAG ARBEIDERPARTI
VESTFOLD ARBEIDERPARTI
ØSTFOLD ARBEIDERPARTI
SOSIALISTISK UNGDOM
SOSIALISTISK VENSTREPARTI
OSLO SOSIALISTISK VENSTREPARTI
OSLO SV`S  BYSTYREGRUPPE
STAVANGER SV
SV STORTINGSGRUPPE

HUMANITÆRE ORGANISASJONER OG INTERESSEORGANISASJONER: 
ARBEIDERBEVEGELSENS RUS-OG SOSIALISTISKE FORBUND
ATTAC NORGE
NEI TIL EU
NORGES FREDSRÅD
NORSK FOLKEHJELP

ANDRE BRANSJER: 
ARBEIDERBEVEGELSENS FOLKEHØGSKOLE RINGSAKER
A-MED
AOF NORGE
AOF AGDER
AOF HAUGALAND
AOF HORDALAND
AOF OPPLÆRINGSKONTOR
AOF ØSTFOLD
ARBEIDERBEVEGELSENS ARKIV OG BIBLIOTEK
STIFTELSEN FRI FAGBEVEGELSE LO-MEDIA
OSLO KONGRESSENTER FOLKETS HUS AS
FRAMFYLKINGEN
FRAMFYLKINGEN I OSLO C/O FRAMFYLKINGEN
MUSIKK-KULTUR AS
PERSONELLSERVICE TRØNDELAG
STATSTILSATTES HUS AS
YOUNGSTORGET EIENDOM AS
 

KATEGORI 2 FELLESKAPSMEDLEMSKAP (AAF UTEN PARTSANSVAR) 
AKAN KOMPETANSESENTER
FAGERTUN NORSK FOLKEHJELPS HYBELHUS
FELLESFORBUNDET - AVD 009 ØSTRE AGDER
FELLESFORBUNDET - AVD 019 SOGN OG FJORDANE FAGFORENI
FELLESFORBUNDET - AVD 028 STJØRDAL OG OMEGN FAGFORENI
FELLESFORBUNDET - AVD 031 SUNNMØRE
FELLESFORBUNDET - AVD 043 ØVRE BUSKERUD
FELLESFORBUNDET - AVD 053 NORDRE NORLAND OG SØR TROMS
FELLESFORBUNDET - AVD 065
FELLESFORBUNDET - AVD 074  NORD -HÅLOGALAND
FELLESFORBUNDET - AVD 103 RINGSAKER
FELLESFORBUNDET - AVD 108
FELLESFORBUNDET - AVD 185 FLYARBEIDERNES FORENING
FELLESFORBUNDET - AVD 603 OSLO BYGNINGSARBEIDERFOREN
FELLESFORBUNDET - AVD 605 RØRLEGGERNES FAGFOREN.
FELLESFORBUNDET - AVD 647 GLÅMDAL FAGFORENING
FELLESFORBUNDET - AVD 670
FELLESFORBUNDET - AVD 765 BYGNINGSARBEIDERENES MÅLEK
NISO  / NORSKE IDRETTSUTOVERES SENTRALORGANISASJON
NISO SERVICESENTER
NORSK FOLKEHEJLP GRUE FRIVILLIGSENTRAL
NORSK MANUELLTERAPEUTFORENING
SØRMARKA AS