AAF supplerer Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek med verdifull kompetanse på områder hvor vi som et lite foretak ikke selv har mulighet til å bygge opp denne kompetansen. Dessuten utfører AAF overordnete servicefunksjoner for fellesskapet av foretak i arbeiderbevegelsen.
— Frank Meyer, daglig leder Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

 

Som medlem i AAF får foretaket:

medlem.jpg
 • Gratis juridisk rådgivning

 • Rådgivning og støtte i lederspørsmål

 • Tilgang til et lederfaglig nettverk

 • Kurs, konferanser og lederutdanning

 • Profesjonell forhandlingspart på arbeidsgiversiden

 • Ta del i et bredere tariffområde

 • Gratis distribusjon av stillingsannonser

 • Rabatt på ulike tjenester, se under


ADVOKATTJENESTER – BRÆKHUS ADVOKATFIRMA DA

Medlemskap i AAF gir tilgang til gratis juridisk rådgiving innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett og tilstøtende rettsområder. Gjennom Brækhus advokatfirma tilbyr AAF framstående advokater og jurister med spisskompetanse innen arbeidsrett og forståelse for arbeiderbevegelsens høye krav til redelig personalledelse.  Du når foreningens jurister via tlf. 21 37 80 05. Utover juridisk rådgiving får medlemsforetakene 20 % rabatt på advokattjenester gjennom Brækhus advokatfirma.


RAMMEAVTALE PENSJON HOS SPAREBANK 1

AAF har signert en 5 årig rammeavtale med Sparebank 1, som gir våre medlemmer svært gunstige innkjøpsfordeler. Rammeavtalen tilbyr markedets laveste administrasjon- og forvaltningskostnader. Her har både små og store foretak har mye penger å spare.

Dette er et frivillig tilbud for AAFs medlemmer. De som ønsker får etter henvendelse tilsendt rammeavtalen. Ta kontakt enten direkte med Sparebank 1, Ståle Nerland tlf 977 79 599/ e-post: Stale.Nerland@sparebank1.no eller med AAF ved Astrid Rødsand tlf. 481 85 004/ e-post: adr@aaf.no.

Vi anbefaler foretak som benytter andre leverandører om å sjekke dagens avtale opp mot dette tilbudet. 


RABATTER KURS FOR LEDERE

AOF_full_page.jpg

Lederskolen


- 80 timers kurs (ikke studiepoeng)
- En praktisk utdanning for deg som vil bli en bedre leder
Gir lederforståelse spesielt rettet mot relasjonsledelse. Et kurs for alle som skal inn i en lederrolle, er ny i lederrollen eller som ønsker ny inspirasjon for å bli en bedre leder

 • Ledelse i et HMS perspektiv

 • Ledelse i endring

 • Ledelse og økonomi

Veil. Pris: 29.500,- AAF Pris 22.500,-

HMS for ledere - Nettkurs

Pålagt kurs for alle ledere
Veil. Pris: 2.500 AAF pris: 1.500,- (+10% service avg.)

HMS for ledere i arbeiderbevegelsen - Klasserom

Klasseromsundervisning tilrettelagt for ledere i arbeiderbevegelsen
Veil. Pris:4.790,-       AAF: Pris: 3.200,-

Arbeidsmiljøutdanningen:

40 Timer undervisning nett eller klasserom.
Nettkurs (Norsk og Engelsk) Veil. Pris: 7.250,- AAF Pris: 5.250,-
Klasserom: 7.250,- AAF Pris: 5.250,-
Kombinert1: Basismodul nett + 2 dg. Samling: AAF Pris 5.250,-
Kombinert2: 2 dg. Samling + temamodul nett: AAF pris 5.250,-

Andre kurs med rabatter for AAF -
Datakurs
Grunnkurs Excel – 2 dager klasserom
Veil. Pris: 9.800,- AAF Pris: 6.400,-

Videregåendekurs Excel – 2 dager klasserom
Veil. Pris: 9.800,- AAF Pris: 6.400,-

Nettkurs Fagbrev – til ansatte i medlemsbedrifter
Nye nettkurs i Salgsfaget og Kontor- og Administrasjonsfaget
Veil. Pris: 12.500 AAF Pris: 8.990,-

Er ditt foretak medlem i AAF må du registrere deg her for å få rabatt på abonnementet.

Tilgang til HR på Nett koster kr 300,- + mva per måned per bruker for ansatt i AAF medlemsbedrift. Et medlemsforetak må tegne et abonnement for hver personalleder som ønsker tilgang til portalen.

Det faktureres forskuddsvis for ett år, og abonnementet fornyes automatisk for ett år av gangen. Dersom du ikke lenger ønsker å abonnere på HR på Nett, må oppsigelse av abonnementet sendes til: hr@easy-management.no senest tre måneder før fornyelse av abonnementet. Hvis ikke løper et nytt år fortløpende.


BEDRIFTSHELSETJENESTE – A-MED

AAF anbefaler A-MED som leverandør av bedriftshelsetjeneste og kompetansesenter innen HMS:

MASTER-CLASS med Hilde Olausson

AAF anbefaler morsom og givende inspirasjonskurs for ansatte med skuespiller Hilde Olausson.