AAF supplerer Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek med verdifull kompetanse på områder hvor vi som et lite foretak ikke selv har mulighet til å bygge opp denne kompetansen. Dessuten utfører AAF overordnete servicefunksjoner for fellesskapet av foretak i arbeiderbevegelsen.
— Frank Meyer, daglig leder Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

 

Som medlem i AAF får foretaket:

medlem.jpg
  • Gratis juridisk rådgivning
  • Rådgivning og støtte i lederspørsmål
  • Tilgang til et lederfaglig nettverk
  • Kurs, konferanser og lederutdanning
  • Profesjonell forhandlingspart på arbeidsgiversiden
  • Ta del i et bredere tariffområde
  • Gratis distribusjon av stillingsannonser
  • Rabatt på ulike tjenester, se under

ADVOKATTJENESTER – BRÆKHUS ADVOKATFIRMA DA

Medlemskap i AAF gir tilgang til gratis juridisk rådgiving innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett og tilstøtende rettsområder. Gjennom Brækhus advokatfirma tilbyr AAF framstående advokater og jurister med spisskompetanse innen arbeidsrett og forståelse for arbeiderbevegelsens høye krav til redelig personalledelse.  Du når foreningens jurister via tlf. 21 37 80 05. Utover juridisk rådgiving får medlemsforetakene 20 % rabatt på advokattjenester gjennom Brækhus advokatfirma.


RAMMEAVTALE PENSJON HOS SPAREBANK 1

AAF har signert en 5 årig rammeavtale med Sparebank 1, som gir våre medlemmer svært gunstige innkjøpsfordeler. Rammeavtalen tilbyr markedets laveste administrasjon- og forvaltningskostnader. Her har både små og store foretak har mye penger å spare.

Dette er et frivillig tilbud for AAFs medlemmer. De som ønsker får etter henvendelse tilsendt rammeavtalen. Ta kontakt enten direkte med Sparebank 1, Ståle Nerland tlf 977 79 599/ e-post: Stale.Nerland@sparebank1.no eller med AAF ved Astrid Rødsand tlf. 481 85 004/ e-post: adr@aaf.no.

Vi anbefaler foretak som benytter andre leverandører om å sjekke dagens avtale opp mot dette tilbudet. 


HR på nett – EN INTERNETTBASERT PORTAL FOR LEDERE MED PERSONALANSVAR

Rabattavtale for å gjøre den internettbaserte portalen HR på Nett tilgjengelig for AAFs medlemmer. Tjenesten gir deg detaljkunnskap og faglig forståelse innen viktige oppgaver knyttet til din lederrolle. Som abonnent får du tilgang til informasjon rundt relevante fagområder. Innholdet presenteres som filmer blant annet i form av presentasjoner og samtaler med fagpersoner, dokumenter, kommentarer, bilder, artikler, råd osv. Det vil jevnlig publiseres oppdateringer og nytt materiale. 

Er ditt foretak medlem i AAF må du registrere deg her for å få rabatt på abonnementet.

Tilgang til HR på Nett koster kr 300,- + mva per måned per bruker for ansatt i AAF medlemsbedrift. Et medlemsforetak må tegne et abonnement for hver personalleder som ønsker tilgang til portalen.

Det faktureres forskuddsvis for ett år, og abonnementet fornyes automatisk for ett år av gangen. Dersom du ikke lenger ønsker å abonnere på HR på Nett, må oppsigelse av abonnementet sendes til: hr@easy-management.no senest tre måneder før fornyelse av abonnementet. Hvis ikke løper et nytt år fortløpende.


BEDRIFTSHELSETJENESTE – A-MED

AAF anbefaler A-MED som leverandør av bedriftshelsetjeneste og kompetansesenter innen HMS:

MASTER-CLASS med Hilde Olausson

AAF anbefaler morsom og givende inspirasjonskurs for ansatte med skuespiller Hilde Olausson.