Som medlem i AAF får foretaket:

  • Gratis juridisk rådgivning

  • Rådgivning og støtte i lederspørsmål

  • Tilgang til et lederfaglig nettverk

  • Kurs, konferanser og lederutdanning

  • Profesjonell forhandlingspart på arbeidsgiversiden

  • Ta del i et bredere tariffområde

  • Gratis distribusjon av stillingsannonser

  • Rabatt på ulike tjenester, se under