Om tariff

Våre medlemsforetak får deres inntjening hovedsakelig gjennom medlemskontingenter. AAF skal arbeide for at kontingenten disse betaler blir benyttet på en måte som i størst mulig grad ivaretar deres interesser. Avtaleverket skal sikre at medlemsforetakene har mulighet til å rekruttere og holde på nødvendig kompetanse. Lønnen skal være rettferdig, men ikke lønnsdrivende. Foretakene skal ha arbeidstidsordninger og lønnssystem som er konfliktdempende, som utvikles i tråd med arbeidsoppgavene og som sikrer forutsigbar drift og økonomiske betingelser i tråd med samfunnet forøvrig.