<

Invitasjon til konferanse 14. november 2018: 

KART & KOMPETANSE - hvordan navigere i et arbeidsliv under endring?

Arrangører: AAF, HK i Norge og Kompetansefondet HK-AAF

Vil du vite hvordan arbeidslivet kommer til å utvikle seg framover? Hvilke jobber som vil være mest attraktive? Hvordan jeg som ansatt kan utvikle kompetansen min? Hvordan jeg som arbeidsgiver kan bygge kompetanse med utgangspunkt i foretakets målsettinger? Hvordan motivere? Hvordan lærer vi? Hvilke kompetansetiltak virker/virker ikke – hvorfor? 

Dette er høyaktuelle spørsmål som du får svar på ved å delta på konferansen som arrangeres 14. november, kl 10.00–14.30 i Oslo Kongressenter Folkets Hus (registrering fra kl 09.30). Konferansen er lagt opp mest mulig praktisk og trekker fram konkrete modeller og verktøy som ansatte og arbeidsgivere kan tilpasse egen arbeidsplass.

Konferansen retter seg mot ansatte HK-medlemmer og arbeidsgivere på arbeidsplasser som er omfattet Landsoverenskomsten mellom HK og AAF, og øvrige medlemsforetak i AAF.
 

Last ned Program.pdf

program_konferanse.jpg

 

Påmelding

Påmelding må skje innen 1. oktober 2018 og er bindende. Deltakelsen er gratis og inkluderer lunsj. Reiseutgifter dekkes etter rimeligste alternativ for én ansatt og én arbeidsgiver per foretak. Utgiftene refunderes i etterkant mot dokumentasjon av utgifter. For eventuelle spørsmål, ta kontakt på epost: kompetansefondet@aaf.no eller mobil 920 11 035.

Navn *
Navn