Organisasjon og ledelse

Oppstart høst 2018 

Søknadsfrist 6. juni 2018 

STUDIEINNHOLD

  • Kunnskap om viktige kjennetegn ved organisasjoner
  • Kjennskap til sentrale organisasjons- og ledelsesteorier og faglige tradisjoner
  • Kjennskap til hvordan ulike organisasjonsformer kan påvirke atferden i organisasjoner
  • Kunnskap om beslutningsprosesser i organisasjoner
  • Kunnskap om særegne trekk ved organisering og ledelse i politiske partier og interesseorganisasjoner og forståelse for arbeiderbevegelsens verdier
  • Kunnskap om etiske utfordringer 

Emnet omfatter struktur, kultur og politikk som ulike tilnærminger til organisasjon, arbeiderbevegelsen i organisasjonsteoretisk perspektiv og beslutningsprosesser, kommunikasjon og konflikt i organisasjoner. Det setter ledelse inn i en organisatorisk sammenheng og tar opp makt, innflytelse, etikk, ledelsesteorier, ledertrekk og lederferdigheter. 

Emnet gjennomføres som tre samlinger av to (tre) dager og baseres på studentaktive læringsformer som oppgaveløsing, seminarundervisning, muntlig presentasjon og gruppearbeid. I tillegg vil det bli holdt forelesninger og gitt veiledning. 

Emnet avsluttes med en skriftlig skoleeksamen som utgjør 15 studiepoeng.
Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 

Om LeA