MARKEDETS LAVESTE ADMINISTRASJONS- OG FORVALTNINGSKOSTNADER!

Sparebank 1 ble ubestridt vinner da AAF hentet inn tilbud på rammeavtaler pensjon for vår medlemsmasse. AAF har signert en 5 årig rammeavtale med Sparebank 1, som gir våre medlemmer svært gunstige innkjøpsfordeler. Pensjonsrådgiverne i Garde kjenner ingen pensjonsavtaler som er i nærheten av så god som denne. Rammeavtalen tilbyr trolig markedets laveste administrasjon- og forvaltningskostnader. Her har både små og store foretak har mye penger å spare.

Dette er et frivillig tilbud for AAFs medlemmer. De som ønsker får etter henvendelse tilsendt rammeavtalen. Ta kontakt enten direkte med Sparebank 1, Ståle Nerland tlf 977 79 599/ e-post: Stale.Nerland@sparebank1.no eller med AAF ved Astrid Rødsand tlf. 481 85 004/ e-post adr@aaf.no.

Vi anbefaler foretak som benytter andre leverandører om å sjekke dagens avtale opp mot dette tilbudet. For medlemmer som allerede har avtale med Sparebank 1, gjelder følgende:  

Medlemmer som har innskuddspensjon i SpareBank 1:
-        Vurdere overgang fra aktiv til basis (passiv forvaltning)
-        Vurdere oppstartsprofil av investeringsvalget (alderstilpasset profil)

Medlemmer som har hybridpensjon i SpareBank 1:
-        Rammeavtalen er en videreføring av gjeldende betingelser i fagbevegelsen.

Medlemmer som har ytelsespensjon i SpareBank 1:
 -        Rammeavtalen er en videreføring av gjeldende betingelser i fagbevegelsen.

Hva gjør SpareBank 1?

Sjekker AAFs medlemmer i forhold til rammeavtalen
-        Korrigerer medlemsforetak som eventuelt har avvikende omkostninger i forhold til den             nye avtalen

Gir tilbud i henhold til avtalen til medlemsforetak som ikke benytter SpareBank 1 i dag
-       Frivillig for medlemsforetakene

Øvrige avtaleendringer kan vurderes, hvis ønskelig:
-        Vurdere innskuddsplaner
-        Innskuddssatser (maks 7 %/25,1%)
-        Medlemsinnskudd
-       1. krone (innskuddspensjon)
-        Opptaksalder under 20 år
-        Deltid under 20 %
-        Tilflytting av tidligere pensjonskapitalbevis (innskuddspensjon)

Medlemmer som har åpen ytelsespensjonsordning:
-        Vurdere lukking/avvikling
-        Overgang til hybridpensjon
-        Overgang til innskuddspensjon